Avgifter för stöd och service

Taxor och avgifter 2024Du får betala en avgift för de insatser du beviljas av kommunen. Storleken på din avgift bestäms av två faktorer:

  1. Vilka insatser du beviljats och
  2. Dina ekonomiska förutsättningar.

Kommunfullmäktige beslutar varje år om vilka taxor och avgifter som tas ut för de tjänster som kommunen erbjuder. För att du inte ska behöva betala för hög avgift eller tacka nej till insatser inom vård och omsorg finns en maxtaxa. Kommunen får aldrig ta ut högre avgift än maxtaxan. Maxtaxan är lika i hela landet och ändras varje år, för år 2023 är den 2 359 kr/mån.

Vad kostar stödet?

Till vänster hittar du två undersidor med varsin räknesnurra (preliminär beräkning av omsorgsavgift för lägenhetsboende respektive villaboende) . Snurran hjälper dig att räkna ut vad din avgift skulle kunna komma att bli för dig.

Taxor för 2024 är antagna. Till höger finner du taxor och avgifter för omsorgen.

Annan fakturamottagare?

Vill du att en faktura skickas till en annan adress än din egen behöver du meddela oss din adressändring, du göra det genom att fylla i blanketten som du hittar till höger här på sidan, under E-tjänster och blanketter.


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 30 maj 2024