Trygghetslarm

TrygghetslarmTrygghetslarm

Vem kan få ett trygghetslarm?

Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär på armen eller runt halsen.

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm kan ske genom att kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0325-57 60 00 eller via E-tjänsten eller blankett längst upp till höger.

Beslut

Beslut om trygghetslarm enligt Socialtjänstlagen fattas av din handläggare. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Avgift

Avgift för trygghetslarm betalas enligt fastställd taxa.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 22 juni 2023