Vård- och omsorgsboende

I Tranemo kommun finns tre vård- och omsorgsboenden. Adress och telefon till dessa är angivet nedan. På samtliga boenden finns särskilda platser för personer med kognitiv sjukdom.

Glimringe vård- och omsorgsboende

Personer med kognitiv sjukdom har också möjlighet att delta på dagverksamhet. Kommunens dagverksamhet heter Ringblomman och finns i Limmared på Glimringe vård- och omsorgsboende.

Äldreguiden

Du kan läsa mer om kommunens särskilda boende för äldre (vård- och omsorgsboende) via Äldreguiden.se från Socialstyrelsen.
Hitta & jämför äldreomsorg – Äldreguiden (aldreguiden.se)

Hjälmå vård- och omsorgsboende (Dalstorp)

Hjälmå vård och omsorgsboende

Enhetschef Peter Roswall
Tel 0325-57 63 31
e-post: peter.roswall@tranemo.se

Granvägen 13,  514 60 Dalstorp
32 lägenheter, bestående av avdelningarna Hjälmå och Liljan

Tel 0325-57 63 30

Telefon efter kontorstid, 0325-57 63 37, 0325-57 63 48

Hjälmå är ett vård- och omsorgsboende som ligger i Dalstorp i Tranemo kommun. På Hjälmå finns det 32 lägenheter. 23 lägenheter med somatisk inriktning och 8 lägenheter för personer med demenssjukdom. Verksamheten har en enhetschef och en assistent som båda har kontor i verksamheten. På Hjälmå finns även hemsjukvård (sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter).

På avdelningarna erbjuds gruppaktiviteter och individuella aktiviteter efter behov och önskemål. I verksamheten finns en gemensam all-aktivering och en spa-avdelning. All-aktiveringen har gemensamma aktiviteter så som gymnastik, tipspromenad, allsång, spel, högläsning, underhållning, spa, fika, fester mm. Aktiviteterna samordnas av aktivitetsansvarig.

 

Glimringe vård- och omsorgsboende (Limmared)

Glimringe vård- och omsorgsboende

Enhetschef Julia Knutsson
Tel 0325-57 62 80, e-post julia.knutsson@tranemo.se

Parkgatan 10, 514 41 Limmared
34 lägenheter, bestående av avdelningarna Glimringe, Gläntan och Slättebo

Telefon efter kontorstid, 0325-57 62 84

Glimringe är ett vård- och omsorgsboende som ligger i Limmared i Tranemo kommun. På Glimringe finns det 35 lägenheter. 16 lägenheter, varav 2 växelvårdsplatser, är till för personer med demenssjukdom fördelat på två avdelningar, Gläntan och Slättebo. 19 lägenheter med somatisk inriktning. Verksamheten har en enhetschef och en assistent som båda har kontor i verksamheten. På Glimringe finns en restaurang som serverar måltider till brukare och personal.

I verksamheten finns även hemsjukvård (sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter) och hemtjänsten Limmared/Länghem som utgår härifrån.

Ringblomman, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, finns i har sina lokaler i verksamheten.

På avdelningarna erbjuds gruppaktiviteter och individuella aktiviteter efter behov och önskemål. I verksamheten finns en gemensam all-aktivering. All-aktiveringen har gemensamma aktiviteter så som gymnastik, tipspromenad, allsång, spel, högläsning, underhållning, spa, fika, fester mm. Aktiviteterna samordnas av aktivitetsansvarig.

Gudarpsgårdens vård- och omsorgsboende (Tranemo)

Gudarpsgården

Enhetschefer:

Maria Hulander (avdelning Blomman och Trädet)
Tel 0325-57 62 52,  maria.hulander@tranemo.se

Pia Schultz Hedlund (avdelning Solrosen, Treklövern, Violen och Ängen)
Tel 0325-57 62 53, pia.schultzhedlund@tranemo.se

Adress: Hallarevägen 2, 514 34 Tranemo

Telefon efter kontorstid, 0325-57 62 50

Gudarpsgården är ett vård- och omsorgsboende som ligger i centrala Tranemo. På Gudarpsgården finns det 60 lägenheter. 27 lägenheter är till för personer med demenssjukdom och 22 lägenheter med somatisk inriktning. På Gudarpsgården finns även kommunens korttidsenhet för äldre, 11 platser. Verksamheten har två enhetschefer och en assistent som samtliga har kontor i verksamheten. På Gudarpsgården finns även hemsjukvård (sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter). På Gudarpsgården finns en restaurang, Gudagott, som serverar måltider till personal och besökare.

På avdelningarna erbjuds gruppaktiviteter och individuella aktiviteter efter behov och önskemål. I verksamheten finns en gemensam all-aktivering och en spa-avdelning. All-aktiveringen har gemensamma aktiviteter så som gymnastik, tipspromenad, allsång, spel, högläsning, underhållning, spa, fika, fester mm. Aktiviteterna samordnas av en aktivitetsansvarig.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 27 juni 2023