Dagverksamhet Ringblomman

Ringblommans verksamhet finns på vård- och omsorgsboende Glimringe, i Limmared. Till oss är du som fått en demensdiagnos välkommen, här kan du finna likasinnade, gemenskap, aktiviteter och en trevlig samvaro.

äldre händer och ett pussel

Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg till personer med kognitiv sjukdom (demens) och samtidigt erbjuda närstående en tillfällig avlösning.

Dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom kan ge möjlighet till stimulans och social samvaro, struktur och innehåll i vardagen samt dagliga aktiviteter och sysselsättning. Det kan också göra det möjligt att bo kvar hemma längre.

 

 

 

Aktiviteter

Våra aktiviteter anpassas efter gästernas intressen för att sätta guldkant på vardagen.

Dagen börjar med frukost och kaffe. Därefter kan aktiviteterna bestå av allt ifrån matlagning till promenader. Vi arbetar mycket med sinnesintryck som musik, dofter, färger och dans. Vi använder oss också av ett dagligt gymnastikprogram.

Bilder från några av våra aktiviteter

Biståndsbedömning

Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats och är särskilt anpassad för personer med kognitiv sjukdom (demens). För att delta i dagverksamheten krävs därför att personen som söker har en diagnos för kognitiv sjukdom.

Här kan du läsa mer och ansöka om biståndshandläggning i Tranemo kommun.

Det här behöver du ha med dig under en dag

  • Ett par bra skor och ytterkläder att gå promenad i samt ombyte om behov finns
  • Ett par tofflor eller inneskor Om du använder käpp eller rollator ska den följa med
  • Glasögon och hörapparat om du använder det
  • Den medicin du ska ta under dagen
  • Om vi gör en utflykt kan du behöva lite pengar att köpa kaffe eller glass för. Annars behöver du inte ta med några pengar

Levnadsberättelse

Här på dagverksamheten använder vi oss av levnadsberättelsen, som hjälp för oss personal att lära känna dig som är brukare hos oss. Levnadsberättelsen ger oss möjlighet att ta del av ditt liv: din familjesituation, vad du arbetat med, vilka intressen du har och haft samt dina personliga egenskaper och vanor. Det är också viktigt för oss att veta vilka sorger och glädjeämnen som dykt upp under livets gång.

Information i Levnadsberättelsen kommer vi att använda för att stärka din självständighet i vardagslivet och ge dig förutsättningar för en meningsfull vardag. Det kan hjälpa oss att förstå dina reaktioner i olika situationer: vad som gör dig glad och tillfreds och vad som kan orsaka oro och otrivsel.

Levnadsberättelsen kan även hjälpa oss att stödja ditt minne och svara på frågor: som en hjälp till att minnas.

Här hittar du dokumentet: Levnadsberättelse.

Resor

Transport till och från dagverksamheten ingår och sker med särskild taxi för gäster till dagverksamheten Ringblomman. Samåkning kan förekomma. Taxiresorna körs av Bergkvarabuss AB. Telefonnummer till Bergkvarabuss i Tranemo är: 0325 – 13 002. Telefontid är vardagar 08.00-13.00.

För övriga resor utanför dagverksamheten kan färdtjänstintyg krävas. Vill du veta mer om färdtjänst hittar du mer information här.

Avgifter

Här hittar du information om avgifter för dagverksamheten. Avgifter för stöd och service i Tranemo kommun.

Öppettider

Ringblomman är öppet mellan klockan 08.45 – 14.45 måndag, tisdag, onsdag och fredag.

Hämtning med buss sker ca 08.30 från ditt hem och du är hemma igen ca 15.00.

Kontakt

Telefonnummer: 0325 – 57 63 86

Vi som arbetar på Ringblomman heter:

Linda Nord

Susanne Heinz

Demenssjuksköterska

Lisa Sandström

Telefon: 0325 – 57 62 25

Områdeschef

Kristina Homolya

Telefon: 0325 – 57 63 50


Publicerad den 1 augusti 2018, senast ändrad den 23 januari 2024