Kunder

Kundinformation – ”Fritt val av utförare inom hemtjänst”

”Fritt val av utförare inom hemtjänst” innebär att Du som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska ge dig hjälp och stöd. Du kan välja mellan kommunen och ett antal företag som kommunen har godkänt och som har valt att vara verksamma i det område Du bor. Kommunen har satt upp krav på kvalitén och verksamhetens innehåll som företagen måste leva upp till för att bli godkända.

Kommunen kontrollerar och följer upp att företagen lever upp till kraven under tiden de är verksamma i kommunen. Oavsett vilken utförare Du väljer kan Du därför vara trygg med att din utförare ger dig stöd och service av god kvalitet.Om Du är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård har kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast ansvar för Dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Har Du hjälp nattetid, trygghetslarm eller matdistribution ansvarar Tranemo kommun för denna, oavsett vilken grupp Du väljer för övrig hjälp.

Måste jag välja?

Om du redan har hemtjänstinsatser från kommunen har du möjlighet att välja en annan utförare. Gör du inte ett aktivt val, fortsätter insatserna att utföras av kommunens personal som tidigare. Är du ny kund och inte aktivt väljer utförare tilldelas du utförare enligt förutbestämd turordningslista.

Kan jag göra om mitt val?

Är Du missnöjd med Din utförare talar Du i första hand om det för Din utförare. Om Du vill byta utförare kontaktar Du kommunens handläggare för att göra ett omval. Det tar en kalendermånad innan bytet sker. Du kan välja att ha två olika utförare beroende på vilka insatser Du är beviljad.

Privata utförare kan välja att godkännas att utföra omvårdnadsinsatser och/eller serviceinsatser. Privata utförare kan dessutom erbjuda så kallade tilläggstjänster som t ex hårvård, fotvård, trädgårdsarbete. Dessa tilläggstjänster beställer Du direkt av utföraren och betalar själv så som ni avtalar. Den privata utföraren får också profilera sig. Detta innebär att utföraren kan ”rikta in sig” på vissa områden. Exempelvis så kan en profilering vara språk eller demensvård.

Blir min avgift högre?

Det är samma avgift oavsett om du har en privat eller kommunal utförare. Även om du har valt en privat utförare som ska utföra hemtjänst för dig så betalar Du till kommunen genom den vanliga fakturan som Du får hem på posten.

Tilläggstjänster

Utföraren tar ut en extra kostnad för dessa tjänster. Faktura för tilläggstjänster kommer direkt från utföraren.

Hur kan jag som kund påverka min hemtjänst?

Du kan påverka din hemtjänst på samma sätt som idag. Förändringen mot tidigare är att Du har möjlighet att kunna byta utförare om Du inte skulle vara nöjd med den hemtjänst som Du får.

Söker jag hemtjänst på samma sätt?

Du söker på samma sätt som tidigare, det vill säga att Du vänder dig till någon av våra handläggare.

Godkända utförare i Tranemo kommun

Här kan Du se vilka utförare som är godkända att utföra hemtjänst. Läs företagens egna presentationer.

Tranemo kommun (PDF)


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 10 februari 2020