Ny väg för 1728 i Dalstorp är äntligen på gång!

Arbete pågår med att bygga en ny väg

Hasselmöss och förorenad mark har varit en knäckfråga i projektet men med god samverkan mellan Trafikverket, Hållanders Sågverk AB och Tranemo kommun har vi tillsammans lyckats komma fram i frågan.
Vägen planeras vara klar i december 2025. Syftet med vägen är att minska tung trafik in till samhället/centrum i Dalstorp samt göra infarten till Hållanders Sågverk smidigare.


Publicerad den 26 juni 2024, senast ändrad den 26 juni 2024