Sopning av gator

Sopning av Tranemo Kommuns gator, gång och cykelvägar påbörjas vecka 13

Turordning 2019

Distrikt 1Distrikt 2Distrikt 3Distrikt 4
Tranemo LimmaredGrimsås
Sjötofta
RosenlundNittorpAmbjörnarp
Länghem Ljungsarp Uddebo
Månstad Ölsremma
Hulared Dalstorp

För ytterligare upplysningar kring vårsopningen, kontakta:

Kenth Haglund, arbetsledare: 070-398 28 09
Mattias, traktorförare: 076-643 05 32


Publicerad den 11 mars 2016, senast ändrad den 8 april 2019

Kontakt