Sopning av gator

Sopning av Tranemo Kommuns gator, gång och cykelvägar påbörjas vecka 16

Turordning 2018

Distrikt 1Distrikt 2Distrikt 3Distrikt 4
Tranemo GrimsåsSjötofta
Limmared
Nittorp AmbjörnarpRosenlund
Ljungsarp Uddebo Länghem
Ölsremma Månstad
Dalstorp Hulared

För ytterligare upplysningar kring vårsopningen, kontakta:

Kenth Haglund, arbetsledare: 070-398 28 09
Jan Johansson, traktorförare: 070-565 69 56


Publicerad den 11 mars 2016, senast ändrad den 16 april 2018

Kontakt