Enskilda vägar och vägbidrag

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Vägskäl, vägval, grusväg

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de kommunala och statliga. Det är ofta en vägsamfällighet som är väghållare för de enskilda vägarna, men det kan även vara en privatperson.

Lantmäteriets webbplats. hittar du mer information om vad en vägsamfällighet är.

Vägbidrag
Privata/enskilda väghållare kan ansöka om vägbidrag för skötseln av sina vägar. Det finns både statliga och kommunala bidrag att söka.

Statligt vägbidrag
Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Kommunalt vägbidrag
Du kan få kommunalt vägbidrag för underhåll av utfartsväg från en året runt-bebodd fastighet fram till statlig väg.

Utbetalning av vägbidrag för 2022 kommer att betalas ut första kvartalet 2023, detta är en förändring från tidigare år.

Ansökan för 2023 ska var inne senast 2023-11-30 (gäller enbart bidrag till vägar utan statligt bidrag).

Från och med 2023 kommer bidraget för enskilda vägar att sökas genom en e-tjänst på Tranemo kommuns hemsida under E-tjänster och blanketter.  E-tjänsten nås också via länken i det gröna fältet till höger på denna sida.

Alla som önskar vägbidrag för enskild väg måste ansöka om detta. Det kommer inte ske någon bidragsutbetalning med automatik som tidigare.

Den som söker bidraget loggar in via e-tjänsten, identifierar sig med hjälp av bank-id och fyller sedan i uppgifterna gällande vägen. Om du som söker inte har möjlighet att logga in med bank-id, ta då hjälp av en släkting eller någon boende utmed vägen som har bank-id.

När du ska söka vägbidraget nästkommande år kommer dina uppgifter finnas sparade i systemet och du kan enkelt skicka in din ansökan utan att fylla i alla uppgifter igen.

Mer information finns i Regler för vägbidrag


Publicerad den 20 december 2022, senast ändrad den 8 december 2023