Felanmälan gator och vägar

Rapportera om du upptäcker fel och skador på någon gata, park, lekplats, badplats eller på någon belysning inom kommunen som behöver åtgärdas.

Glöm inte att skriva stolpnumret om ditt meddelande gäller belysning. Gatubelysningen ses över vid ronderingar 3 gånger/år.

 

 

E-tjänster och blanketter

Kontakt