Fiber

Tranemo kommun har i dag fiber till de flesta orter inom kommunen även om det delvis går via hyrd fiberkabel. Målet är att nå alla kommunens orter med fiber. På vissa sträckor försöker kommunen samarbeta med andra aktörer på marknaden. Tranemo kommun kan hyra ut antingen tomrör eller fiberpar till andra aktörer.

färgglada fibertrådar

Tranemo kommun drar fram ett stamnät med fiber mellan orterna. Kommunen är inte operatör på bredbandsmarknaden och kan inte leverera till slutkund. Från knutpunkterna på stamnätet är det operatörerna på bredbandsmarknaden som får agera för att ansluta kunder. I många av de mindre orterna och på landsbygden kan en fiberförening vara en lösning för invånarna att få tillgång till en snabb uppkoppling, om de kommersiella aktörerna inte vill satsa på en utbyggnad till slutkund.

Det finns möjlighet att söka bredbandsstöd 2021 via PTS (Post- och telestyrelsen), länken hittar du till höger.

Skanova har fiber fram till de flesta telestationerna i kommunen, vilket gör att det för merparten av kommuninvånarna är möjligt att få bredband via telefonjacket från någon operatör, om man nöjer sig med den hastigheten detta ger. Det finns dock vissa områden i Tranemo kommun där detta inte är möjligt. Där tittar Tranemo kommun på andra lösningar.

När det väl är dags att börja gräva är det oerhört viktigt att ha koll på de ledningar som redan finns i marken. Det medför stora kostnader att gräva av någon annans ledning av ovarsamhet. Läs mer på Ledningskollen, länken hittar du till höger.

Ska du gräva i allmän platsmark som ägs av  Tranemo kommun krävs det schakttillstånd, länken hittar du till höger.


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 16 augusti 2021