Trafik, Gator & Vägar

Tekniska sektionen ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar inom tätorterna i Tranemo kommun.

Riks- och länsvägar på landsbygden och inom tätbebyggelse sköts av Trafikverket. I Tranemo kommun parkerar du gratis, samtliga parkeringsplatser är avgiftsfria.

Rondering och lagning av vår gatubelysning inom kommunen 2017 kommer att ske:

10 februari
15 maj
28 augusti
27 november

Träd, häckar, buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. I skriften Klipp häcken får du som fastighetsägare information och tips på hur man ska sköta sina träd och häckar för att minimera risken för att olycksfall uppstår i exempelvis gatukorsningar. Skriften hittar du till höger. [table id=17 /]            

Sopning av gator

Sopning av Tranemo Kommuns gator, gång och cykelvägar påbörjas vecka 13 Upplysningar kan fås av arbetsledare Kenth Haglund 070-398 28 09 Turordning 2017 [table id=16 /] Telefon till traktorförarna Jan 070-565 69 56 Mattias 070-643 05 32

Felanmälan

Felanmälan

Har du upptäckt skador på någon gata, park eller på någon belysning inom kommunen som behöver åtgärdas så kan du felanmäla detta här. Gatubelysningen ronderas 4 gånger/år. Om du vill anmäla en trasig eller blinkande lampa kan du göra detta här. Glöm inte att skriva in stolpnumret. Är det något inom våra parker som är skadat kan…

Kontakt