Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas påverkar landsbygdens utveckling. Tranemo kommun består till större delen av landsbygd och det är viktigt att det finns förutsättningar för utveckling av landsbygden, där är invånarna en viktig resurs.

 

Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Hållbar Landsbygds Sjuhärad är ett treårigt samverkansprojekt där vi vill synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Tre olika områden inom hållbarhet kommer att uppmärksammas från våren 2017 och ett år framåt. REKO-Ringen är först ut som är ett bra koncept på hur man kan sälja lokal mat via digitala…

Hållbara Platser

En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett var man bor. En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen. Under perioden 161001-190628 driver Västra Götalandsregionen projektet Samverkan för regional serviceutveckling, Hållbara platser. Projektet är en insats inom det regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom…