Träd, häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

I skriften Klipp häcken får du som fastighetsägare information och tips på hur man ska sköta sina träd och häckar för att minimera risken för att olycksfall uppstår i exempelvis gatukorsningar. Skriften hittar du som en bilaga.

Du som har tomt intill gata.

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.
Om du har träd eller buskar som sträcker sig ut över
gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden över kör-, gång- och cykelbana ska
vara minst 4,6 m

Bilden visar att om träd växer ut över gångbana, cykelbana eller körbana måste den fria höjden vara minst 4,6 m.

 

Du som har utfart mot gata.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Bilden visar att du ska skapa sikttrianglar genom att häcken är max 80 cm hög.

 

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Bilden visar att häckar/växter ska var max 80 cm höga 10 m åt båda hållen i ett hörn.

 


Publicerad den 11 mars 2016, senast ändrad den 21 augusti 2020