Färdtjänst

Om du vill veta mer om och ansöka om färdtjänst

Om färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är till för personer med funktionshinder och beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller går vid opassande tider och gäller inte heller enbart vid avsaknad av körkort. Vem har rätt till färdtjänst? Du kan beviljas färdtjänst om du har funktionshinder som varar mer än tre…

Tillgänglighet för alla i samhället

Du som har färdtjänsttillstånd

Information om vad som gäller för dig som har färdtjänsttillstånd. Du som har färdtjänsttillstånd. tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan du ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande till kommunen du får själv hålla reda på när giltighetstiden gått ut och, om behovet då kvarstår, ansöka om ett…

Miniräknare och penna

Färdtjänsttaxa

Gällande taxa vid färdtjänstresor. Gäller från den 1 januari 2019 Enkel resa inom Tranemo kommun Mån - sön, kl 06.00-00.00, 73 kr Natt mot lör, sön och helgdag, kl 00.01 - 02.00, 127 kr Enkel resa till och från: Två kommuner (Svenljunga, Borås, Ulricehamn, Jönköping, Gislaved) Mån - sön, kl 06.00-00.00, 132kr Natt mot lör, sön och…

Rullstol_riksfärdtjänst

Om riksfärdtjänst

  Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna kan beslutas ske med tåg, flyg, buss, taxi eller specialfordon. Utgångspunkten när det gäller färdsätt ska alltid vara det som är billigast för tillståndsgivaren utifrån vad sökanden klarar av med hänsyn…

Upphandlingsunderlag för skolskjuts och samhällsbetalda resor

Nedan finner du underlag för upphandlingen av samhällsbetalda resor i Tranemo kommun. Anbudsinbjudan Bilaga 1 - Administrativa föreskrifter Bilaga 2 - Krav på anbudsgivare Bilaga 3a - Kravspecifikation skolskjuts Bilaga 3b - Kravspecifikation samhällsbetalda resor Bilaga 4 - Kommersiella villkor Bilaga 5a - Trafikbilaga skolskjuts Bilaga 5b - Trafikbilaga samhällsbetalda resor Bilaga 6 - Prisformulär…