Färdtjänst

Om du vill veta mer om och ansöka om färdtjänst

Riksfärdtjänst under sommaren

RIKSFÄRDTJÄNST: Ansökan som gäller perioden 1 juli – 15 aug lämnas till Tekniska sektionen senast onsdagen den 20 juni.  

Om färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är till för personer med funktionsnedsättningar och beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller går vid opassande tider och gäller inte heller enbart vid avsaknad av körkort. Vem har rätt till färdtjänst? Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som varar mer än…

Tillgänglighet för alla i samhället

Du som har färdtjänsttillstånd

Information om vad som gäller för dig som har färdtjänsttillstånd. Du som har färdtjänsttillstånd. Tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande till kommunen. Om färdtjänstkortet tappas bort och ett nytt önskas inom tiden för gällande beslut tas en avgift ut. Du…

Miniräknare och penna

Färdtjänsttaxa

Gällande taxa vid färdtjänstresor. Gäller från den 1 januari 2018 Enkel resa inom Tranemo kommun Mån - sön, kl 06.00-00.00, 71 kr Natt mot lör, sön och helgdag, kl 00.01 - 02.00, 127 kr Enkel resa till och från: Två kommuner (Svenljunga, Borås, Ulricehamn, Jönköping, Gislaved) Mån - sön, kl 06.00-00.00, 129kr Natt mot lör, sön och…

Rullstol_riksfärdtjänst

Om riksfärdtjänst

  Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna kan beslutas ske med tåg, flyg, buss, taxi eller specialfordon. Utgångspunkten när det gäller färdsätt ska alltid vara det som är billigast för tillståndsgivaren utifrån vad sökanden klarar av med hänsyn…