Gatubelysning

Det kommunala belysningsnätet består av ca 4 500 belysningspunkter.

Gatubelysning som lyser i mörkret längs med en gata

Varje belysningspunkt har ett unikt 6-siffrigt nummer som står på stolpen. Detta nummer ska alltid uppges vid lämnande av synpunkt på gatubelysningen.

Inspektion av belysningsnätet

Inspektionsrundor görs tre gånger/år, i februari/mars, september och november/december. Det är enbart vid dessa tillfällen som trasiga lampor åtgärdas. Dock ska allvarliga fel samt om fler än 3 lampor i rad inte lyser åtgärdas skyndsamt.

Anmälan av trasig lampa

Du kan göra en felanmälan via vår e-tjänst för felanmälan som du ser här till höger på sidan. Ange om möjligt belysningsstolpens 6-siffriga nummer.

 


Publicerad den 18 december 2019, senast ändrad den 20 augusti 2021

E-tjänster och blanketter