Tillstånd för parkering för rörelsehindrade

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter på allmän plats. Ett tillstånd gäller i hela Sverige och också i de flesta europeiska länder.

En rörelsehindrad person, som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots, kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kortvariga rörelsehinder ger inte rätt till parkeringstillstånd.

En rörelsehindrad person, som inte själv kör bil, kan enbart i undantagsfall få parkeringstillstånd. Det förutsätter att den rörelsehindrade har ett behov av hjälp utanför bilen. Annars kan föraren lämna av den rörelsehindrade passageraren och därefter parkera enligt normala regler.

I vissa fall kan en person med psykiska problem få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Detta kräver ett särskilt läkarintyg från en specialist.

Ett läkarintyg krävs alltid för att en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska kunna prövas.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller på gator, vägar och offentliga parkeringar. Med tillståndet får man parkera högst tre timmar på platser där det enligt lokala trafikföreskrifter råder parkeringsförbud. Det parkerade fordonet får inte hindra eller störa annan trafik. Naturligtvis ger tillståndet även rätt till att parkera på de särskilt markerade platser som finns för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller inte på privat tomtmark, där det är förbjudet att stanna, inom 10 meter från gathörn, inom lastzon, taxizon och vändzon, på buss- och spårvagnshållplatser samt på gårdsgata.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt och får bara nyttjas när innehavaren själv kör fordonet. I de fall där tillstånd är utfärdat för passagerare är tillståndet endast giltigt om tillståndsinnehavaren medföljer i fordonet. Missbrukas tillståndet kan det komma att dras in.

Ett tillstånd utfärdas för högst fem år, därefter måste en ny ansökan göras.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs hos Tekniska sektionen genom att kontakta handläggare Tanja Mladenovic 0325-57 61 37


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 1 juni 2023