Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio till tolv tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde.

2024
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
18 januari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
22 februari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll KS 2024-02-22 §11 direktjustering
Protokoll
28 mars
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
29 april
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
30 maj
kl 13.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Handlingar del 3

Protokoll
13 juni
kl 13.00
Kallelse Handlingar
juli
(Inget möte)
29 augusti
kl 13.00
26 september
kl 13.00
24 oktober
kl 13:00
20 november
kl 13.00
19 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 9 juni 2024