Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

 

 

 

2019
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
14 januari
kl 08.00
  Kallelse  Handlingar
18 februari
kl 8.00
11 mars
kl 8.00
29 april
kl 8.00
27 maj
kl 8.00
17 juni
kl 8.00
 

 

Juli
(Inget möte)
12 augusti
kl 8.00
30 september
kl 8:00
21 oktober
kl 08.00
4 november
kl. 8.00
18 november
kl. 08.00
16 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 11 januari 2019