Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

2019
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
14 januari
kl 08.00
  Kallelse Handlingar  Protokoll
18 februari
kl 8.00
Kallelse  Handlingar del 1

Handlingar del 2

Protokoll
11 mars
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
29 april
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll

Protokoll, direktjustering

27 maj
kl 8.00
Kallelse Handlingar del 1

Handlingar del 2

Protokoll, direktjustering

Protokoll

17 juni
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll

Bilaga

Juli
(Inget möte)
12 augusti
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
30 september
kl 8:00
Kallelse Handlingar Protokoll
21 oktober
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
4 november
kl. 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
18 november
kl. 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
16 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 22 november 2019