Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

 

 

<

2018
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
8 januari
kl 08.00
 Kallelse Handlingar Protokoll
5 februari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
12 mars
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
16 april
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
28 maj
kl 13.00
Kallelse Handlingar 1

Handlingar 2

Protokoll
18 juni
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll 1

Protokoll 2

Juli
(Inget möte)
13 augusti
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
24 september
kl 13:00
Kallelse Handlingar Protokoll
15 oktober
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
5 november
kl. 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll 
19 november
kl. 08.00
Kallelse Handlingar
17 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 13 november 2018