Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

2020
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
20 januari
kl 08.00
Kallelse Handlingar Protokoll
17 februari
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
9 mars
kl 8.00
Kallelse Handlingar Protokoll
27 april
kl 8.00
25 maj
kl 8.00
15 juni
kl 8.00
Juli
(Inget möte)
24 augusti
kl 8.00
28 september
kl 8:00
19 oktober
kl 08.00
2 november
kl. 8.00
16 november
kl. 08.00
21 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 16 mars 2020

Kontakt