Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

 

 

2018
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
8 januari
kl 08.00
 Kallelse Handlingar Protokoll
5 februari
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
12 mars
kl 13.00
Kallelse Handlingar Protokoll
16 april
kl 08.00
28 maj
kl 13.00
18 juni
kl 08.00
Juli
(Inget möte)
13 augusti
kl 08.00
24 september
kl 13:00
15 oktober
kl 08.00
5 november
kl. 13.00
19 november
kl. 08.00
17 december
kl. 13.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 16 mars 2018