Bildnings- och kulturutskottet

Bildnings- och kulturutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

  • Förskola och skolbarnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Elevhälsa
  • Vuxenutbildning
  • Särskola och träningsskola
  • Allmänkultur
  • Bibliotek
  • Kulturskola
  • Skolskjutsar, regelverk och tillämpning

Bildnings- och kulturutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Bildnings- och kulturutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Bildnings- och kulturutskottet 2017

Politiker i bildnings- och kulturutskottet

Rose Torkelsson (S), ordförande, Limmared
tel 070-595 67 83

Karin Peterson (M), 1:e vice ordförande, Tranemo
tel 070-636 87 27

Caroline.Bergmann (MP), 2:e vice ordförande,Tranemo


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 5 oktober 2018

Kontakt