Bildningsutskottet

Bildningsutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

  • Förskola och skolbarnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Elevhälsa
  • Vuxenutbildning
  • Särskola och träningsskola

Bildningsutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Bildningsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 

Politiker i bildningsutskottet

Rose Torkelsson (S), ordförande, Limmared

Cecilia Valbrant (C), 1:e vice ordförande, Grimsås

Caroline.Bergmann (MP), 2:e vice ordförande,Uddebo


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 4 januari 2019

Kontakt