Kommunfullmäktige med beredning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 37 ledamöter, vilka är valda direkt av kommuninvånarna.

Undersidor

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Fullmäktigeberedningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete förs i fullmäktigeberedningar. Tranemo kommun har en fast fullmäktigeberedning som arbetar med demokratifrågor, samt möjlighet till inrätta tillfälliga beredningar.

Rygg med texten Politiker på

Politiker

Fullmäktige i Tranemo består av 37 ledamöter Mandatfördelning Socialdemokraterna, 12 mandat Vänsterpartiet, 1 mandat Kristdemokraterna, 2 mandat Liberalerna, 1 mandat Miljöpartiet, 1 mandat. Centerpartiet, 8 mandat Moderaterna, 6 mandat Sverigedemokraterna, 6 mandat. Kommunfullmäktiges presidium Ulf Thifors (S), ordförande Stephan Bergman (M), 1e vice ordförande Jörgen Erikson (C), 2e vice ordförande Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

fullmäktigesalen

Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen, protokoll samt filmer från sammanträdena. 2024 Sammanträde Kungörelse Handlingar Protokoll…