Omsorgs- och folkhälsoutskottet

Omsorgs- och folkhälsoutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

 • Lotteritillstånd
 • Tillstånd till automatspel
 • Brottsförebyggande rådet
 • Folkhälsa
 • Fritid inkl alla föreningsbidrag
 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg
 • Omsorg om funktionsnedsatta
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Rehabilitering
 • Socialpsykiatri
 • Bostadsanpassning
 • Färdtjänst, regelverk och tillämpning
 • Trygghetslarm
 • Kost

Omsorgs- och folkhälsoutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Omsorgs- och folkhälsoutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i omsorgs- och folkhälsoutskottet

Ulf Thifors (S), ordförande, Tranemo

Ann-Christine Simonsson (C), 1:e vice ordförande, Dalstorp

Erene Bertilsson (KD), 2:e vice ordförande, Länghem


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 19 oktober 2018

Kontakt