Övriga nämnder

IT-nämnd

Tranemo kommun har en gemensam IT-nämnd med Ulricehamns kommun. Syftet med den gemensamma nämnden är att kunna utöka samarbetet i IT-frågor mellan de båda kommunerna. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Ulricehamn. Här kan du läsa mer om IT-nämnden Mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 Ordförande Tony Hansen (S) Uddebo 0325-776 05 Vice ordförande Lars Holmin (M) Ulricehamn 0321-59…

Nedfallna träd vid storm

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden jobbar bara när samhället, det vill säga Tranemo kommun, utsätts för hårda påfrestningar, ofta kallade extraordinarie händelser. Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har tre ledamöter och dessutom finns det sex suppleanter så att nämnden i princip ska kunna jobba dygnet runt. Ordförande Tony Hansen (S), Uddebo   Ledamöter Lennart Haglund (C), Nittorp Eva-Karin Haglund (S), Länghem

Handlingar för ansökan

Miljö- och byggnämnd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd miljö- och bygg tillsammans med Ulricehamns kommun. Värdkommun för nämnden och verksamheten är Ulricehamn. » Läs mer om nämnden på Ulricehamns kommuns hemsida Ordförande Börje Eckerlid (C) Ulricehamn Tel: 0321-810 79 Vice ordförande Thomas Elmgren (S) Tranemo Ledamöter Rune Eriksson (C) Tranemo Ulf Nyberg (M) Tranemo Per Gustavsson (S) Ulricehamn…

Tre tjejer vid en dator

Personalnämnd

Tranemo kommun har en gemensam personalnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Tranemo. Mandatperiod fr.o.m. 2014-12-31 Ordförande Tony Hansen (S) Tranemo Ledamöter Stefan Carlsson (S) Svenljunga Johan Björkman (M), vice ordförande Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo Ersättare Dan Franzén (S) Svenljunga Margaretha Bjälkemo (M) Svenljunga Anders Brolin (S) Tranemo Stephan Bergman (M) Tranemo…

Valnämnd

Valnämnden arbetar inför allmänna val till kommun, landsting och riksdag samt EU-val. Ordförande Lennart Haglund (C), Nittorp tel 0731-483 118 Vice ordförande Sven-Olof Andersson (S), Sjötofta tel 0325-738 90 Ledamöter Hans Persson (M), Ölsremma tel 0325-621 60 Lena Eksberg (S), Limmared Annica Andersson (C), Tranemo  

Överförmyndarnämnd

Ordförande Tony Hansen (S), Uddebo 076-643 07 80 Ledamöter Lennart Haglund (C), Nittorp 070-542 77 70 Anders Brolin (S), Dalstorp 070-827 73 61  

Arbetsmarknadsnämnd

Tranemo kommun har en gemensam arbetsmarknadsnämnd med Svenljunga kommun. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Svenljunga. Gäller från och med 2015-05-01 Ordförande Tony Hansen (S) Tranemo Ledamöter Stefan Carlsson (S) Svenljunga Johan Björkman (M) Svenljunga Lennart Haglund (C) Tranemo   Ersättare Dan Franzén (S) Svenljunga Margaretha Bjälkemo (M) Svenljunga Anders Brolin (S) Tranemo Stephan Bergman (M)…