Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden. Film läggs ut i efterhand. Filmen finns tillgänglig i 14 dagar efter att den har publicerats.

Viktig information med anledning av covid-19

Som ersättare eller åhörare är du alltid välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde men vi önskar också att ni har i åtanke Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Råden lyder; ”Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.”

Därför rekommenderar vi, förvaltningen, fullmäktiges presidie och samtliga gruppledare att ledamöter och ersättare deltar digitalt via Microsoft Teams och att åhörare tar del av sammanträdet på annat vis. Exempelvis genom den sammanfattning som ges live på Facebook direkt efter avslutat möte eller ta del av hela sammanträdet på film senare via kommunens hemsida.

Observera att detta endast är en rekommendation.

LIVESÄNDNING

Sammanträdet kan följas live här på webbplatsen.

Häng med oss då!

2021
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
Film
 januari
(Inget möte)
8 februari
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
15 mars
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
19 april
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film
10 maj
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film

 

14 juni
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar 2-21

Handlingar 22-23

Handlingar 24-37

Protokoll Film
Juli-aug.
(Inget möte)
20 september
kl. 18:00
Film
25 oktober
kl. 14.00
Film
22 november
kl. 18.00
Film
13 december
kl. 16.00
Film

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 22 juni 2021