Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden.

Papper och blanketterPapper och blanketter

2018
Sammanträde Kungörelse Handlingar Protokoll Film från sammanträdet
Januari
(Inget möte)
5 februari
kl 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Se film
5 mars
kl 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Se del 1
Se del 2
Se del 3
Se del 4
9 april
kl 18.00
7 maj
kl 18.00
11juni
kl 18.00
Juli
(Inget möte)
Augusti
(Inget möte)
3 september
kl 18.00
8 oktober
kl 18.00
29 oktober
kl 18.00
26 november
kl 16.00
10 december
kl 16.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 20 mars 2018