Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde.

Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen, protokoll samt filmer från sammanträdena.

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får filmer utan text endast finnas tillgängliga på hemsida under 14 dagar. Detta betyder att filmer från fullmäktiges sammanträden som är från september 2023 och äldre tas bort från hemsidan 14 dagar efter att det publicerats. Filmer från fullmäktiges sammanträde som är från oktober 2023 och nyare är textade och kommer därför finns kvar på hemsidan.

2023
Sammanträde
Kungörelse
Handlingar
Protokoll
Film
 januari
(Inget möte)
9 februari
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
16 mars
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
20 april
kl. 16.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
11 maj
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
15 juni
kl. 16.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
Juli-aug.
(Inget möte)
21 september
kl. 18:00
Kungörelse Handlingar Protokoll
19 oktober
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Livefilm
16 november
kl. 16.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Livefilm
14 december
kl. 16.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 22 november 2023