Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden.

Papper och blanketterPapper och blanketter

2019
Sammanträde Kungörelse Handlingar Protokoll Film från sammanträdet
Januari
(Inget möte)
4 februari
kl 18.00
Kungörelse  Handlingar Protokoll Film
4 mars
kl 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Del 1 SKL – Hot och våld mot förtroendevalda

Del 2

8 april
kl 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Del 1

Del 2

13 maj
kl 18.00
10 juni
kl 18.00
Juli och Augusti
(Inget möte)
2 september
kl 18.00
14 oktober
kl 18.00
25 november
kl 16.00
9 december
kl 16.00

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 15 april 2019