Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde.

Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden. Filmen från fullmäktiges sammanträde finns tillgänglig i 14 dagar efter att den har publicerats.

2022
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
Film
 januari
(Inget möte)
7 februari
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Livefilm
14 mars
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar del 1
Handlingar del 2
Handlingar del 3
Protokoll Film
11 april
kl. 14.00
Kungörelse Handlingar del 1
Handlingar del 2
Handlingar del 3
Protokoll Film del 1
Film del 2
9 maj
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film
13 juni
kl. 14.00
Kungörelse Handlingar del 1
Handlingar del 2
Handlingar del 3
Handlingar del 4
Protokoll Film del 1
Film del 2
Film del 3
Juli-aug.
(Inget möte)
19 september
kl. 18:00
Kungörelse Handlingar del 1
Handlingar del 2
Handlingar del 3
Handlingar del 4
Protokoll
10 oktober
kl. 18.00,
Kungörelse Handlingar Protokoll Live-film
31 oktober
kl. 16.00,
Kungörelse Handlingar del 1
Handlingar del 2
Protokoll Live-film
21 november
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Live-film
12 december
kl. 16.00
Kungörelse Handlingar Live-film

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 2 december 2022