Möten, handlingar, protokoll och film

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde.

Här kan du ta del av handlingar inför sammanträdet, inklusive kungörelsen samt protokollen från alla sammanträden. Filmen från fullmäktiges sammanträde finns tillgänglig i 14 dagar efter att den har publicerats.

2021
Sammanträde
Kallelse
Handlingar
Protokoll
Film
 januari
(Inget möte)
8 februari
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
15 mars
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll
19 april
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film
10 maj
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film

 

14 juni
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar 2-21

Handlingar 22-23

Handlingar 24-37

Protokoll Film
Juli-aug.
(Inget möte)
20 september
kl. 18:00
Kungörelse Handlingar 3-16

Handlingar 17

Handlingar 18-26

Protokoll Film
25 oktober
kl. 14.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film punkt 1-14
Film budgetdebatt
Film punkt 15-26
22 november
kl. 18.00
Kungörelse Handlingar Protokoll Film del 1
Film del 2
Film del 3
13 december
kl. 16.00
Kungörelse Handlingar

Publicerad den 26 september 2016, senast ändrad den 3 december 2021