Beredningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete organiseras i tre beredningar:

Demokrati- och visionsberedningen

Ledamöter

Christoffer Andersson (C)
Christin Stormvall (V)
Gunilla Blomgren (L)
Tina Haglund (C)
Johnny Ohlsson (S)
Marita Pahlén (Mp)
Valerija Sabo (M)

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning – Näringslivspolicy

Utförda uppdrag

Trivsel- och trygghetsberedningen

Trivsel- och trygghetsberedningen. Saknas på bilden gör Anita Georgsson, Thomas Theorin och Kathleen Wireklev

Ledamöter

Kent-Ove Karlsson (S), Beredningsledare
Kathleen Wireklev (M)
Anita Georgsson (S)
Tatjana Du Peterson (S)
Bengt-Anders Larsson (C)
Tomas Theorin (C)
Per Simonson (SD)

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning översyn integrationspolicy

Integrationspolicy 20141103

Utförda uppdrag

Tillväxt- och kompetensberedningen

Politikerna i beredningen för tillväxt och kompetens

Tillväxt- och kompetensberedningen

Ledamöter

Ingela Karlsson (MP), beredningsledare
Emelie Romland (C)
Kerstin Alf (S)
Eija Qvist (S)
Birgitta Olander (M)
Per Simonsson (SD)
Brigitte Barenfeld (KD)

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning policy för inköp och upphandling

Utförda uppdrag

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 13 juni 2018

Kontakt