Fullmäktigeberedningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete förs i fullmäktigeberedningar. Tranemo kommun har en fast fullmäktigeberedning som arbetar med demokratifrågor, samt möjlighet till inrätta tillfälliga beredningar.

Demokrati- och Visionsberedningen

Ledamöter

Johanna Persson (L), beredningsledare, johanna.persson@fv.tranemo.se
Sören Karlsson (C), ställföreträdande beredningsledare, soren.karlsson@fv.tranemo.se
Brigitte Barenfeld (Kd), brigitte.barenfeld@fv.tranemo.se
Niklas Gardevik (M), niklas.gardevik@fv.tranemo.se
Ellen Rönnblad (V), ellen.ronnblad@fv.tranemo.se
Pontus Frid (Mp), pontus.frid@fv.tranemo.se
Bengt Larsson (S), bengt.larsson@fv.tranemo.se
Maria Jarlsgård (SD), maria.jarlsgard@fv.tranemo.se

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning Översiktsplan för Tranemo Kommun

Mer information om beredningens arbete med översiktsplanen finns att tillgå här.

Karta Tranemo kommun

 

Inkomna synpunkter från medborgardialogerna under vår och höst 2021.

Demokrati- och Visionsberedningen har nu avslutat sina digitala och fysiska dialoger med medborgare i Tranemo kommun. Här kan du läsa om vilka synpunkter som inkommit på dialogerna.

Aktualisering av Tranemo Kommuns översiktsplan
Vision och Strategisk plan för Tranemo kommun
Rapport – Övergripande mål och strategisk plan
Handlingsplan för genomförande av CEMR-deklarationen för jämställdhet
Lokala miljömål

Äldreplans-beredning (tillfällig)

Ledamöter

Marita Nordin (S), beredningsledare, marita.nordin@fv.tranemo.se
Viktoria Haraldsson (C), ställföreträdande beredningsledare, viktoria.haraldsson@fv.tranemo.se
Gunilla Blomgren (L), gunilla.blomgren@fv.tranemo.se
Wajdi-Louis Azouri (SD), wajdilouis.azouri@fv.tranemo.se
Ellinor Liljegren Kalmar (M), ellinor.liljegrenkalmar@fv.tranemo.se
Vakant (V)
Sandra Kassel-Koster (Mp), sandra.kasselkoster@fv-tranemo.se
Brigitte Barenfeld (Kd), brigitte.barenfeld@fv.tranemo.se

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning – Äldreplan

Äldreplansberedningen är en grupp av förtroendevalda och tjänstepersoner med uppdraget att arbeta fram en Äldreplan. Denna plan ska visa på hur invånarna kan uppleva en känsla av sammanhang och möjligheter till aktiviteter, social samvaro och förebyggande folkhälsoinsatser inom livets alla områden för att kunna leva ett rikt liv på äldre dagar.

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 1 december 2021

E-tjänster och blanketter