Beredningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete organiseras i tre beredningar:

Demokrati- och visionsberedningen

Ledamöter

Christoffer Andersson (C)
Robin Kaas (V)
Ronny Benjaminsson (SD)
Hänry Bengtsson (M)
Mari Kockali (S)
Johnny Olsson (S)
Caroline Bergmann (Mp)

Utförda uppdrag

Trivsel- och trygghetsberedningen

Ledamöter

Kent-Ove Karlsson (S), Beredningsledare
Ulrika Glans (M), Ställförande beredningsledare
Kerstin Alf (S)
Marita Falk Axelsson (KD)
Bengt-Anders Larsson (C)
Tomas Theorin (C)
Claes Hamngren (SD)

Pågående uppdrag

 

Utförda uppdrag

Tillväxt- och kompetensberedningen

Ledamöter

Johanna Persson (L), beredningsledare
Niklas Gardevik (M), ställföreträdande beredningsledare
Tatjana Du Peterson (S)
Pia Gustavsson (S)
Wajdi-Louis Azuri (SD)
Karl-Johan Henriksson (C)
Brigitte Barenfeld (KD)

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning policy för inköp och upphandling

Utförda uppdrag

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 11 december 2018

Kontakt