Beredningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete organiseras i tre beredningar:

Demokrati- och visionsberedningen

Ledamöter

Christoffer Andersson (C) Beredningsledare
Robin Kaas (V) Ställföreträdande beredningsledare
Ronny Benjaminsson (SD)
Hänry Bengtsson (M)
Mari Kockali (S)
Johnny Olsson (S)
Caroline Bergmann (Mp)

Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

Trivsel- och trygghetsberedningen

Ledamöter

Kent-Ove Karlsson (S), Beredningsledare
Ulrika Glans (M), Ställförande beredningsledare
Kerstin Alf (S)
Ann Blomquist Ölander (KD)
Bengt-Anders Larsson (C)
Tomas Theorin (C)
Claes Hamngren (SD)

Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

Tillväxt- och kompetensberedningen

Ledamöter

Johanna Persson (L), beredningsledare
Niklas Gardevik (M), ställföreträdande beredningsledare
Tatjana Du Peterson (S)
Pia Gustavsson (S)
Wajdi-Louis Azuri (SD)
Karl-Johan Henriksson (C)
Brigitte Barenfeld (KD)

Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 8 februari 2019

Kontakt