Beredningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete organiseras i tre beredningar:

Demokrati- och visionsberedningen

Ledamöter

Christoffer Andersson (C) Beredningsledare
Robin Kaas (V) Ställföreträdande beredningsledare
Anna Letth (SD)
Hänry Bengtsson (M)
Mari Kockali (S)
Johnny Olsson (S)
Caroline Bergmann (Mp)

Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

 

Trivsel- och trygghetsberedningen

Ledamöter Kent-Ove Karlsson (S), Beredningsledare Ulrika Glans (M), Ställförande beredningsledare Kerstin Alf (S) Ann Blomquist Ölander (KD) Bengt-Anders Larsson (C) Tomas Theorin (C) Claes Hamngren (SD) Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

Tillväxt- och kompetensberedningen

Ledamöter Johanna Persson (L), beredningsledare Niklas Gardevik (M), ställföreträdande beredningsledare Tatjana Du Peterson (S) Pia Gustavsson (S) Wajdi-Louis Azuri (SD) Karl-Johan Henriksson (C) Brigitte Barenfeld (KD) Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 8 mars 2019

Kontakt