Beredningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete organiseras i tre beredningar:

Demokrati- och visionsberedningen

Politikerna i demokrati- och visionsberedningen

Politikerna i demokrati- och visionsberedningen

Ledamöter

Christoffer Andersson (C)
Christin Stormvall (V)
Gunilla Blomgren (L)
Tina Haglund (C)
Johnny Ohlsson (S)
Marita Pahlén (Mp)
Valerija Sabo (M)

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning – Näringslivspolicy

Utförda uppdrag

Trivsel- och trygghetsberedningen

Trivsel- och trygghetsberedningen. Saknas på bilden gör Anita Georgsson, Thomas Theorin och Kathleen Wireklev

Ledamöter

Kent-Ove Karlsson (S), Beredningsledare
Kathleen Wireklev (M)
Anita Georgsson (S)
Tatjana Du Peterson (S)
Bengt-Anders Larsson (C)
Tomas Theorin (C)
Per Simonson 

Pågående uppdrag

 

Utförda uppdrag

Tillväxt- och kompetensberedningen

Politikerna i beredningen för tillväxt och kompetens

Tillväxt- och kompetensberedningen

Ledamöter

Ingela Karlsson (MP), beredningsledare
Emelie Romland (C)
Kerstin Alf (S)
Eija Qvist (S)
Birgitta Olander (M)
Per Simonsson (-)
Brigitte Barenfeld (KD)

Pågående uppdrag

Uppdragsbeskrivning policy för inköp och upphandling

Utförda uppdrag

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 11 september 2018

Kontakt