Beredningar

Sedan årsskiftet 2010/11 lyfts fullmäktiges roll som beslutsfattare i långsiktiga och strategiska frågor fram. Detta arbete organiseras i tre beredningar:

Demokrati- och visionsberedningen

Ledamöter

Christoffer Andersson (C) Beredningsledare
Anna Letth (SD)
Hänry Bengtsson (M)
Mari Kockali (S)
Johnny Olsson (S)
Caroline Bergmann (Mp)

Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

Trivsel- och trygghetsberedningen

Ledamöter Kent-Ove Karlsson (S), Beredningsledare Ulrika Glans (M), Ställförande beredningsledare Kerstin Alf (S) Ann Blomquist Ölander (KD) Bengt-Anders Larsson (C) Tomas Theorin (C) Claes Hamngren (SD) Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

Tillväxt- och kompetensberedningen

Ledamöter Johanna Persson (L), beredningsledare Niklas Gardevik (M), ställföreträdande beredningsledare Tatjana Du Peterson (S) Pia Gustavsson (S) Wajdi-Louis Azuri (SD) Karl-Johan Henriksson (C) Brigitte Barenfeld (KD) Pågående uppdrag

Utförda uppdrag

 


Publicerad den 19 januari 2016, senast ändrad den 2 december 2019

Kontakt