Om färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är till för personer med funktionsnedsättningar och beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller går vid opassande tider och gäller inte heller enbart vid avsaknad av körkort.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som varar mer än tre månader från ansökningstillfället.

Funktionsnedsättningen

 • kan vara fysisk
 • kan vara psykisk
 • ska innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer.

Ansökan, utredning och beslut

En första ansökan om färdtjänst ska ske skriftligen till den kommun där du är folkbokförd.

 • Blankett finns här på kommunens hemsida eller efter kontakt med handläggare
 • Inkommen ansökan utreds av en handläggare på tekniska sektionen
 • En första ansökan leder ofta till en telefonkontakt för att boka in ett hembesök
 • I vissa fall krävs ett läkarintyg.

Hjälp på resan

Chauffören kan hjälpa färdtjänstresenären

 • från entré in i bilen och till resmålets entré.
 • med säkerhetsbältet.
 • med rimligt bagage.
 • med de hjälpmedel som behövs för själva resan.

Färdtjänst gäller inte till och från sjukvården

För att åka till läkare, tandläkare eller sjukvårdande behandlingar åker man sjukresor och till dessa resmål behöver man inte ha färdtjänst.
Mer information får du av sjukresekontoret, telefon: 010 – 47 32 100

Lagar och regler

Färdtjänstlagen (SFS 1997:736) reglerar för vem och hur färdtjänsten fungerar. Tranemo kommun har också riktlinjer som kompletterar lagen.

 


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 5 juli 2018