Du som har färdtjänsttillstånd

Information om vad som gäller för dig som har färdtjänsttillstånd.

Tillgänglighet för alla i samhälletTillgänglighet

Länk till Skolskjutssidor

Du som har färdtjänsttillstånd.

 • Tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan.
 • Du ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande till kommunen.
 • Om färdtjänstkortet tappas bort och ett nytt önskas inom tiden för gällande beslut tas en avgift ut.
 • Du får själv hålla reda på när giltighetstiden gått ut och, om behovet då kvarstår, ansöka om ett nytt tillstånd i god tid.
 • Tillståndet kan förenas med vissa villkor eller begränsningar.
 • Folkbokför du dig i en annan kommun upphör tillståndet.

Själva resan

 • Beställning av färdtjänstresor görs hos Östra kinds taxi på 0325-770 10.
 • Du måste visa upp ditt färdtjänsttillstånd tillsammans med godkänd legitimation för chauffören vid varje resa.

Efter 1 juli gäller följande

 • Beställning av färdtjänstresor görs hos Bergkvarabuss AB på 0325-13 000.
 • Inget färdtjänstkort krävs vid resa.
 • Här hittar du uppdaterad broschyr som gäller från 1 juli. Broschyr om Färdtjänst (Bergkvarabuss AB)

I resorna ingår, vid behov, hjälp

 • in och ur bilen
 • med säkerhetsbältet.
 • med rimligt bagage.
 • med för resan nödvändiga hjälpmedel.
 • av chaufför med att ta dig till och från entré.

Ledsagare

 • Anskaffas av innehavaren av tillståndet.
 • Ska beviljas av kommunen.
 • Ska kunna fungera som ett fullvärdigt stöd under resan.
 • Kommunen står för resekostnaden.

Medresenär som inte är ledsagare

 • Får följa med på resan.
 • Du måste anmäla att medresenär följer med när du beställer din resa.
 • Ska påbörja och avsluta resan vid dina resmål.
 • Får betala efter rådande egenavgift.

Barn

Du får, i mån av plats, ta med egna barn under 16 år vid färdtjänstresa.

Husdjur

Färdtjänst är persontransport och husdjur får inte medfölja vid resa.

Undantag sker vid behov av assistanshund

 • såsom ledarhund, signalhund och servicehund.
 • kräver läkarintyg och särskilt beslut.

Resa i annan kommun

Om du har frågor om resor i andra kommuner, utanför färdtjänstområdet, vänd dig till din färdtjänsthandläggare.

Sjukresor

Att resa till vårdcentral, lasarett och tandläkare, är inte en del av färdtjänst. Dessa resor betalar landstinget.

Beställ din sjukresa: 020-91 90 90
Vid frågor angående sjukresor: 010-42 32 100


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 4 november 2018