E-tjänster och blanketter

Problem med e-tjänster

Har du problem i användningen av e-tjänster och använder internet explorer? Testa en annan webbläsare.

Nya E-tjänster

De senaste e-tjänsterna som har kommit till är:

E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

Klicka på respektive rubrik till vänster för att komma till samtliga tjänster och blanketter.

Synpunkter och felanmälan

Bygg och miljö

Vi har gemensam enhet för bygg och miljö med Gislaveds kommun så alla blanketter och e-tjänster som rör dessa frågor finns på Gislaveds hemsida 

Personuppgifter

Vid handläggning av ärende registreras och behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktuppgifter - Bank-ID E-tjänst
Kontaktuppgifter - inloggad tjänst E-tjänst
Ansökan om bidrag för bostadsanpassning E-tjänst Blankett
Ansökan om reparationsbidrag/hisskostnader E-tjänst Blankett
Begäran om utbetalning av bostadsanpassningsbidrag Blankett
Fullmakt för ombud Blankett
Ansökan kommunalt aktivitetsstöd E-tjänst
Ansökan om bidrag för elljusspår Blankett
Ansökan om bidrag för Studieförbund Blankett
Ansökan om bygdepeng Blankett
Ansökan om försköningsbidrag Blankett
Ansökan om investerings- och upprustningsbidrag Blankett
Ansökan om Kulturarrangörsbidrag E-tjänst
Ansökan om ledarutbildningsbidrag Blankett
Ansökan om lokalbidrag Blankett
Ansökan om PUF bidrag för ung fritid Blankett
Ansökan om stöd till folkhälsoinsatser E-tjänst
Ansökan om årligt Kulturföreningsbidrag E-tjänst
Ansökan träffpunktsbidrag Blankett
Ansökan/Föreningsblankett funktionshinderföreningar Blankett
Ansökan/föreningsblankett Pensionärsföreningar Blankett
Redovisning av godkända driftskostnader ungdomsföreningar Blankett
Redovisning godkända driftskostnader för bygdegårdar och samlingslokaler Blankett
Utbetalning av beviljat Investering- och upprustningsbidrag Blankett
Ansökan om bidrag för bostadsanpassning E-tjänst Blankett
Ansökan om reparationsbidrag/hisskostnader E-tjänst Blankett
Begäran om utbetalning av bostadsanpassningsbidrag Blankett
Fullmakt för ombud Blankett