Att tänka på inför slamtömning

 

När det är dags för slamtömning, tänk på det här:

 • Håll brunn/tank åtkomlig för tömning och väl synlig för entreprenören. Om lock/manlucka inte är väl synlig ska den markeras med plastpåse, vimpel eller liknande, den får inte heller vara övertäckt på något sätt.
 • Locket skall kunna öppnas av en person och utan verktyg. Det får väga max 35 kilo om det kan dras åt sidan och max 15 kilo om det ska lyftas upp.
 • Hinder för slangdragning ska vara undanröjda.
 • Tänk på att flytta betesdjur om brunnen är belägen i en hage.
 • Vägen ska vara framkomlig vid varje tömningstillfälle: Det ska vara stenfri körbana utan hinder till en bredd av 3,5 m och den ska vara fri från grenar, buskar eller andra hinder till en höjd av 4 m. Fordonen har en vikt upp till 25 ton. Se flik om framkomlighet och säkerhet nedan.
 • Vid återvändsgata/väg ska vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.
 • Vid eventuell vägbom får endast kodlås användas. Koden meddelas till kommunen.

Eventuell avbokning måste ske snarast för att avgift inte ska debiteras.
Avbokning och övriga frågor, ring 0325-57 61 28 eller
skicka e-post 

Slamtömning utförs av kommunens upphandlade entreprenör, Svenljunga Slamsugning AB

SMS-avisering

Vi har börjat använda en sms-tjänst för snabb information om akuta och planerade händelser inom vatten och avlopp, fjärrvärme och renhållning

Under 2022 börjar vi att avisera planerade slamtömningar via sms eller e-post.

Läs mer om sms-tjänsten. Notera att det går att lägga till flera  telefonnummer och att aviseringen även kan fås som epost.  Tänk på att ange exakt rätt bostadsadress, dvs ev siffor och liknande. Om du har problem att registrera dig så kontakta kundtjänst 0325-57 60 00.

Framkomlighet och säkerhet för vår entreprenör

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar är ett tungt arbete. Belastnings- och förslitningsskador i samband med bl. a. tunga lyft av brunnslock och slangdragning är därför inte ovanligt. Det finns en del åtgärder man kan göra för att underlätta chaufförens arbete:

 • Byt ut tunga brunnslock till barnsäkra lock av lättare material. Lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt och som är barnsäkra kan du köpa hos din bygghandlare, entreprenörer för installation av enskilda avlopp eller VVS-företag.
 • Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är framkomlig. Röj buskar och gräs.
 • Håll brunnen åtkomlig för tömning och se till att den är väl synlig för entreprenören. Om locket inte är väl synligt skall det markeras med en plastpåse, vimpel el. dyl.
 • Plocka undan föremål som står placerade på locket. Tänk på att även föremål i nära anslutning till brunnen kan behöva flyttas. Slangen rör sig under tiden slammet sugs upp.
 • Locket ska kunna öppnas av en person och utan verktyg.
 • Vägen ska vara framkomlig med stenfri körbana utan hinder till en bredd av 3,5 m fri från grenar, buskar och andra hinder till en höjd av 4 m. Fordonen har en vikt upp till 25 ton.
 • Vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.
 • Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri.
 • Hinder för slangdragning skall vara undanröjda.

Vid eventuell vägbom får endast kodlås användas. Koden meddelas till kommunen.

Akut slamtömning

Om du behöver en akut slamtömning så hjälper vi till att lösa den på bästa sätt:

Måndag – torsdag kl 08.00-16.00, fredag 08.00 – 12.00: Ring tekniska sektionen 0325-57 60 00

Övrig tid ring Svenljunga Slamsugning direkt: 070-332 23 63


Publicerad den 7 april 2020, senast ändrad den 31 maj 2022