ÅVC Returen

På vår bemannade återvinningscentral tar vi emot hushållsavfall som beroende på sammansättning eller storlek inte kan slängas i det gröna kärlet.  Återvinningscentralen Returen, ÅVC, ligger i utkanten av Tranemo samhälle på Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen)

Särskilda åtgärder på ÅVC Returen från 2020-11-10

Med anledning av ökningen av Covid 19 ser vi över hur vi kan minska smittspridningen.

  • Vi håller Returhuset stängt, både för inlämning  och försäljning. Spara dina saker som är lämpade för återbruk tills vi kan öppna igen, eller lämna dem till annan aktör.
  • Ingen försäljning av genomskinliga plastsäckar.
  • Inga besökare får vistas i personalutrymmen.
  • Håll avstånd till personal och andra besökare.
  • Vår personal kommer inte att hjälpa till med något som innebär att ett tillräckligt avstånd inte kan hållas.
  • På lördagar är det mycket besökare, kom gärna en annan dag för att undvika trängsel.

Vår ambition är att hålla verksamheten öppen, men vid hög sjukfrånvaro kan vi tvingas minska öppettiderna eller hålla stängt. Kontrollera gärna aktuell information här på hemsidan innan du åker.

Öppettider

Måndag13.00 - 17.00
Tisdag09.00 - 18.00
Onsdag13.00 - 17.00
Torsdag09.00 - 18.00
FredagSTÄNGT
Lördag09.00 - 14.00
SöndagSTÄNGT

På ”röda helgdagar” och ”afton”  är ÅVC stängt.

Särskild info i Corona-tider

Det är många som är hemma och passar på att städa och röja i dessa tider, vilket innebär att vi har betydligt fler besökare än vanligt på ÅVC. Inför ditt besök, tänk på detta:

  • Håll avstånd till  varann och besök inte ÅVC om du känner dig sjuk eller har symptom som hosta, snuva eller feber.
  • Vi har väldigt hårt besökstryck på lördagar, välj gärna att besöka oss en annan dag om du har möjlighet.
  • Kontrollera aktuella öppettider inför ditt besök. Vid sjukfrånvaro kan vi behöva ändra ordinarie öppettider eller stänga mottagning av vissa fraktioner. Förändringar meddelas på hemsidan och på facebook.

 

 

Undersidor

ÅVC Returen

Avfall som ska lämnas på ÅVC

Grovavfall, elektronik, vitvaror, metallskrot, trädgårdsavfall mm tas om hand för att återvinnas och vi säkerställer att farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt. I återbrukscontainrarna kan du lämna saker du själv inte vill ha, eller fynda det någon annan skänkt. På ÅVC kan du som privatperson och renhållningskund genom din grundavgift lämna sorterat…

Gamla batterier och andra burkar med farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människan och miljön, och måste därför tas om hand på ett särskilt sätt, det får inte slängas i de vanliga soporna. Farligt avfall ska du som privatperson lämna till: Återvinningscentralen Returen, gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun. Miljöbilen,…

Nya regler för rapportering av farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. De nya reglerna gäller från 1 november 2020. Hur går det till och vem ska rapportera? Farligt avfall - företag   Farligt avfall på ÅVC Returen i…

ÅVC Returen

Företagskort vid ÅVC Returen

Företag, verksamheter och föreningar erbjuds att teckna företagskort, som innebär att man får lämna "mindre mängd" verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial på ÅVC Returen. Abonnemang på företagskort tecknas per helår och gäller löpande år från år. Uppsägning av abonnemang  ska ske senast 2 månader före kortets utgång, som alltid är 31/12.…

genomskinlig sopsäck på ÅVC

Svarta säckar blir genomskinliga säckar

Nu inför vi genomskinliga sopsäckar på ÅVC. Svarta säckar: Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på ÅVC är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr förekommer det att både elektronik och farligt avfall med…

Jättebalsamin

Invasiva arter

Vi har i dagsläget ej möjlighet att ta emot detta på ÅVC Returen, eftersom vår entreprenör för brännbart containeravfall har avsagt sig denna typ av avfall. Små mängder och fröställningar mm, går  bra att lägga väl förslutet i dubbla påsar  i ditt gröna sopkärl. Stora mängder invasiva arter, jordmassor med rötter och likande räknas inte…

Ensilageplast

Svenska lantbrukare, odlare, hästägare m.fl. hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel. Detta räknas inte som hushållsavfall och tas inte om hand på ÅVC. Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag, som utan vinstintresse erbjuder svenska lantbrukare, odlare, hästägare m.fl. insamling av ensilage,…