Nya regler för insamling av hushållens avfall

För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det enkelt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in. Från den 1 januari 2024 kommer kommunerna att få ansvaret att samla in förpackningar från hushållen. Dessutom, från den 1 januari 2027, måste insamlingen vara ”fastighetsnära” för alla hushåll.

Fastighetsnära insamling, FNI – innebär att förpackningar av papper, plast, metall och glas samlas in i nära anslutning till fastigheten och i möjligaste mån på samma plats som mat- och restavfallet.

Vad innebär det i Tranemo kommun?

Del 1, Fokus på att upprätthålla befintlig insamling av förpackningar samt införa FNI för flerbostadshus

  • 2024: Kommunen tar över drift och ansvar för alla återvinningsstationer. De 11 ÅVS kommer att finnas kvar i samma omfattning som nu, där har alla hushåll möjlighet att lämna förpackningsavfall för återvinning.
  • 2024 och framåt: Många flerbostadshus har redan idag insamling av förpackningar genom en privat aktör. För att upprätthålla och utöka denna service kommer flerbostadshus erbjudas att teckna ett kommunalt FNI-abonnemang för hämtning av förpackningar i en-fackskärl, läs mer i boxen.

Del 2, Alla hushåll ska ha FNI

  • Under 2026: Införande av FNI i 4-fackskärl för villa och småhus, samt mindre flerfamiljshus, läs mer i boxen.
  • Flerbostadshus som inte infört FNI kommer att anslutas till det under hösten 2026.

Det nya insamlingsansvaret för förpackningar och kraven på fastighetsnära insamling innebär många utmaningar för kommunerna, dessutom är tidsspannet väldigt kort.  Ny information kommer att uppdateras löpande på denna sida. 

Undersidor

Nytt system för insamling av avfall i villa och småhus

För att möta kommande lagkrav om att förpackningar ska samlas in fastighetsnära behöver Tranemo kommun byta insamlingssystem. Dagens system med två separata kärl för mat och restavfall kommer att ersättas med ett så kallat "fyrfackssystem" för villor och småhus. Systemet innebär att man får 2 nya kärl där det finns plats för sammanlagt 8 olika…

Fastighetsnära insamling av avfall i flerbostadshus

Insamling av förpackningar blir kommunalt ansvar den 1/1 2024, i samband med det erbjuds flerbostadshus att teckna abonnemang för att få  förpackningsavfallet hämtat fastighetsnära. Fem snabba om FNI för flerbostadshus 1. FNI-abonnemang med enkelkärl Vi vänder oss både till flerbostadshus som har befintlig insamling och till dem som vill starta igång ny insamling. Förpackningsavfallet kommer att…

Plats för 4-fackskärl

4-fackssystemet innebär att du har 2 stycken 370 literskärl med 4 fack i varje. Mått på kärlen hittar du här: Om du planerar att bygga en inhägnad runt dina kärl, så ta höjd för att de nya kärlen ska få plats, bygger du 2 * 1 meter så finns det gott om plats! Kärlen ska…