Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinansierade.

Svenska sedlar och mynt

Priser avser år 2022

Tranemo kommuns renhållningstaxa för hushållsavfall är uppdelad i  2 delar, grundavgift och rörlig avgift.

  • Grundavgift – Debiteras per bostadsenhet. Denna avgift finansierar bla. kärl, matavfallspåsar, ÅVC Returen, insamlings- och miljöbilens turer, administration och kundtjänst.
Typ av fastighetGrundavgift inkl moms
Villa, småhus (per bostadsenhet)1700 kr/år
Fritidshus (sommarabonnemang)883 kr/år
Flerbostadshus/lgh1144kr/år per lgh
Företag, verksamhet1144 kr/år per fastighet
  • Rörlig avgift –  Denna avgift täcker tömning, transport och behandling av hushållsavfallet. Avgiften varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall på det gröna kärlet. Det bruna kärlet inkluderas i taxan och kostar inget extra.
Hämtningsintervall / kärlstorlekHämtningsavgift inkl. moms
Hämtning var 14:e dag. 26 ggr/år
Grönt kärl 80 liter1700 kr/år
Grönt kärl 190 liter2553 kr/år
Grönt kärl 370 liter4194 kr/år
Grönt kärl 660 liter6763 kr/år
Hämtning var 4:e vecka. 13 ggr/år
Grönt kärl 80 liter978 kr/år
Grönt kärl 190 liter
1214 kr/år
Grönt kärl 370 liter2163 kr/år
Hämtning var 8:e vecka. 7 ggr/år
Grönt kärl 80 liter552 kr/år
Grönt kärl 190 liter759 kr/år
Grönt kärl 370 liter1510 kr/år
Sommarabonnemang. Hämtning 5 ggr maj-sept
Grönt kärl 80 liter434 kr/år
Grönt kärl 190 liter630 kr/år
Grönt kärl 370 liter984 kr/år

Tabellerna visar de vanligaste abonnemangen, för komplett prislista ser vår taxebilaga


Publicerad den 31 maj 2019, senast ändrad den 16 mars 2022