Läkemedelsrester till apoteket

Överblivet läkemedel ska lämnas till apoteket. Det finns påsar på apoteket för ändamålet. Tänk på att även den där slatten hostmedicin som kanske står i kylskåpet räknas som läkemedel.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad.

För mer information om hur du blir av med överblivna läkemedel kontakta renhållningen i Tranemo kommun.


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 26 november 2019