Läkemedel i miljön

”Släng aldrig läkemedel i toaletten eller i soporna”

Så står det på påsen som vi ska använda för att lämna överblivna läkemedel till apoteket. Påsarna hänger vid ingången på apoteket i Tranemo och lika så på många andra apotek, så ta en påse, lägg i överblivna läkemedel och lämna påsen till personalen. Du behöver inte ta kölapp.

Det gäller även den där slatten hostmedicin vi har i kylskåpet.

Branschföreningen Svenskt vatten skriver så här om läkemedelsrester i dricksvatten på sin hemsida:

För att minska förekomsten av läkemedelsrester i dricksvatten krävs att förekomsten i miljön minskar. Detta handlar dels om att de läkemedel som används behöver utformas också med miljön i åtanke så att de till exempel blir mer lättnedbrytbara, men det handlar också om att de kemikalier och läkemedel som finns i samhället används på rätt sätt och att överblivna mängder alltid lämnas in till en miljöstation (gäller kemikalier) eller Apoteket (gäller läkemedel). Läkemedel får under inga omständigheter spolas ned i avloppet.

Du hittar länken i högerspalten.

För mer information om hur du blir av med överblivna läkemedel kontakta renhållningen i Tranemo kommun.


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 30 september 2019