VA-taxa 2023

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter från abonnenterna och består av en fast avgift och en förbrukningsavgift. Alla kostnader ska täckas av va-taxan, inga skattepengar får användas och verksamheten får heller inte vara vinstdrivande.

Avgift för VA 2023

priser avser villa/småhus med en bostad

Fast avgift:                    5514 kr/år    (mätaravgift och lägenhetsavgift)
Förbrukningsavgift:  37,79 kr/kbm

Kostnadsexempel

Typ av fastighetMätaravgiftLägenhetsavgiftFörbrukningsavgift uppskattad förbrukningTotal kostnad/år
Villa
2 personer
4730:-784:-100 kbm * 37,79:-9293:-/år
Villa
4 personer
4730:-784:-200 kbm * 37,79:-13094:-/år
Flerfamiljshus med
5 lägenheter
4730:-5 * 784:-500 kbm* 37,7927545:-/år

Komplett VA-taxa för 2023 finns som bilaga till höger på denna sida

Vad ingår i avgiften?

Avgifterna för VA ska täcka kostnader för att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, utbyggnad, drift och underhåll av ledningsnätet.

Fast avgift
Mätaravgift: Du betalar för antalet vattenmätare i fastigheten, Villor och mindre flerfamiljshus har en vattenmätare.

Bostadsenhetsavgift: En fast avgift för varje bostadsenhet i fastigheten. Villa, småhus och varje lägenhet i flerfamiljshus räknas som en bostadsenhet. För industri- och verksamhetslokaler beräknas varje påbörjad 150 kvm lokalyta som en bostadsenhet.

Förbrukningsavgift
Du betalar för hur mycket vatten du förbrukar.
Kostnaden beräknas utifrån föregående års förbrukning och regleras med + eller –  efter avläsning som sker en gång om året.
Uppskattad beräkning är att man gör av med 50 kbm/person/år – om ni misstänker stor förändring i vattenförbrukningen kan ni kontakta kundtjänst för att ändra den uppskattade förbrukningen.

Här finns information om hur du tolkar  VA-fakturan

 


Publicerad den 9 november 2022, senast ändrad den 14 december 2022