Vi bygger om på ÅVC Returen

Under våren, med start vecka 10,  kommer vi att bygga om på ÅVC Returen.

Det kommer att ske i två etapper – vi börjar med att bygga om personalutrymmena, därefter kommer ett nytt utrymme för farligt avfall att byggas.

Under byggtiden kan det bli lite extra trångt och rörigt och vi kan emellanåt behöva begränsa antalet fordon som är inne på området samtidigt.

  • Ta det försiktigt och var uppmärksam på avspärrningar,  när du rör dig inom området.
  • Om du har möjlighet, välj gärna att komma på dagtid eller tisdag, onsdag och torsdag, då det brukar vara färre besökare.
  • Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningar via skyltar eller från personalen.

Denna sida kommer att uppdateras under arbetets gång, så ta gärna för vana att titta här innan ditt besök.

Vi hoppas på förståelse för detta och ser fram emot när vi tillsammans kan nyinviga ÅVC Returen – som blir en säkrare och mer hållbar plats för både personal och besökare!


Publicerad den 1 mars 2024, senast ändrad den 7 mars 2024