Invasiva växter

Läs alltid på  naturvårdsverkets sida där finns den senaste information och gällande riktlinjer för hur  invasiva växter ska hanteras

Jättebalsamin

Små mängder och fröställningar, går  bra att lägga väl förslutet i dubbla påsar  i ditt gröna sopkärl.

På ÅVC tar vi emot begränsade mängder invasiva växter som kommer från privatpersoner:

  • Upp till 3 säckar med växtdelar  får lämnas på ÅVC. Det  ska läggas i dubbla säckar och lämnas direkt till personalen
  • Har du större mängder eller rötter med jord, behöver detta föranmälas via mail

 

Information  om invasiva arter i Tranemo kommun


Publicerad den 21 augusti 2020, senast ändrad den 26 maj 2023