Kommunens hemtjänst

Hemtjänst innebär att hemtjänstpersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Hemtjänst kan ges dygnet runt.

HemtjänstHemtjänst

Vem kan få hemtjänst?

Du som har svårt att klara dig självständigt på grund av ålder, sjukdom eller funktions- nedsättning kan ha rätt till hemtjänst. Hjälpen beviljas utifrån dina individuella behov enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka genom att ringa en handläggare. Handläggaren utreder ditt behov och beslutar om du har rätt till insatsen.

Vem utför hemtjänsten?

Den hjälp du har fått beviljad kan utföras av kommunens hemtjänstgrupper eller av de privata företag som är godkända av kommunen. Du väljer själv vilka som ska ge dig hjälp.

Kommunens hemtjänst

Kommunens hemtjänst utför både service och omsorg i hela kommunen. Tranemo kommun är indelad i tre hemtjänstområden, Dalstorp, Limmared/Länghem och Tranemo.

Hemtjänst Dalstorp

Område Dalstorp omfattar Dalstorp, Ljungsarp, Ölsremma, Grimsås och Nittorp

Områdeschef för Dalstorp är Nena Stamenkovic, tel 0325-57 63 83

Hemtjänstgruppen tel 0325-57 63 42, 57 63 44

Hemtjänst Limmared/Länghem

Område Limmared/Länghem omfattar Limmared, Länghem och Månstad

Områdeschef för Limmared/Länghem är Nena Stamenkovic, tel 0325-57 63 83
Hemtjänstgrupper Limmared tel 0761-04 76 54, 0325-57 62 88
Länghem tel 0325-57 63 70, 0325-57 63 71

Trygghetsboendet Solbacken i Länghem tel 0325-57 63 69, 0325-57 63 72

Hemtjänst Tranemo

Område Tranemo omfattar Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo och Mossebo

Områdeschef för Tranemo är Nena Stamenkovic tel 0325-57 63 83
Hemtjänstgruppen tel 0325-57 62 57, 0705-55 92 77

Område Dalstorp omfattar Dalstorp, Ljungsarp, Ölsremma, Grimsås och Nittorp

Områdeschef för Dalstorp är Nena Stamenkovic, tel 0325-57 63 83

Hemtjänstgruppen tel 0325-57 63 42, 57 63 44


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 12 november 2019