Alkohol- och drogförebyggande arbete

 

Aktuell info om Cannabis från Folkhälsomyndigheten

 

Aktuell info från IQ

Nästan nio av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborg. Men endast 14 procent av föräldrarna i Västra Götaland tror att just deras tonåring kommer att dricka. 

Siffrorna kommer från en undersökning* som IQ, fristående dotterbolag till Systembolaget, genomfört bland föräldrar till barn i åldrarna 13–17 år. Jämfört med samma undersökning i fjol är det fler föräldrar som tror att deras barn kommer att dricka alkohol. Här är Tonårsparlören tillsammans med Tänk Om viktiga verktyg för att nå tonårsföräldrar säger Lennart Rådenmark, länssamordnare i Västra Götaland.

– I Västra Götaland deltar 44 av länets 49 kommuner tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och idéburna organisationer i ett gemensamt arbete mot langning av alkohol till ungdomar. En viktig del är att stärka föräldrar att vara restriktiva och prata med sina ungdomar om alkohol. Här är Tonårsparlören ett viktigt verktyg säger Lennart Rådenmark, länssamordnare i Västra Götaland.

– Alla tonåringar dricker inte alkohol i samband med Valborg men många kommer att göra det. Att ens tonåring kan komma i kontakt med alkohol är något man som förälder måste vara förberedd på och medveten om. Att prata med sina barn om alkohol inför Valborg är att visa att man bryr sig och minskar samtidigt risken för att de råkar illa ut på grund av alkohol, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Inför Valborg skickar IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Västra Götaland vars barn fyller 14 år under 2019. Årets version finns att läsa på www.tonårsparlören.se. Där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

Kontaktpersoner i kommunerna för insatser mot langning (PDF bifogas).

*Undersökningen genomfördes av Norstat bland 3 335 tonårsföräldrar med barn mellan 13–17 år mellan 27 mars – 15 april 2019 via en slumpvis rekryterad webbpanel. I Västra Götaland deltog 482 föräldrar.

Äldre kompisar vanligaste källan till alkohol för unga
Varannan 16-årig skulle vända sig till en äldre kompis för att skaffa alkohol. Nästan hälften, 46 procent, uppger dock att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner.

Det här visar undersökningen ”Vem kan man lita på” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort bland svenska ungdomar 2018.

Nu vänder vi oss till ungdomar i åldern 20 – 25 år med *kampanjen ”Hejdå alkoholskador”. Syftet med kampanjen är att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga.

–          Vi har lyckats få föräldrar att vara restriktiva och inte bjuda eller köpa ut till sina tonåringar. Nu behöver vi ta ett extra tag till de yngre och kommunicerar därför via Youtube under jul och nyår. Vi sprider budskapet genom *en sketch om langarmyter med komikern Lucas Simonsson, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för det drogförebyggande arbetet i Västra Götaland.

–          Det är glädjande att vi även i år har en väldigt stor uppslutning i länet kring ett gemensamt arbete mot langning av alkohol till ungdomar. 47 av länets 49 kommuner är med, säger Lennart Rådenmark

* Kampanjen ”Hejdå alkoholskador” bedrivs av Länsstyrelserna tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Kampanjen handlar om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och om vanliga myter kring unga och alkohol. På kampanjsidan finns också Lucas Simonssons sketch.

Arbete mot langning

Mycket alkohol till barn och unga tillhandahålls tyvärr av vuxna. De som blir bjudna på alkohol hemma och som har föräldrar som köper ut löper större risk att drabbas av de skador alkoholbruk kan föra med sig. Alkohol i sig har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och kan ge upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. Det ger även en effekt där bland annat vårt omdöme påverkas, vilket kan leda till att vi gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra och som leder till skamkänslor och psykisk ohälsa. Det vi gör i berusat tillstånd kan i värsta fall orsaka akuta olycksfall eller våld. Alkoholrelaterat våld är ett stort bekymmer i samhället. De som begår brott, stora som små, är ofta påverkade av alkohol.

Alla är värda ett gott liv, fortsätt ge våra unga en god och hälsosam start i livet. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor kan tappa kontrollen över sitt drickande.

 

Om Du är orolig/misstänker ett eventuellt missbruk hos någon person kan Du kontakta Individ- och familjeomsorgen för stöd och rådgivning.

Mer information och material om alkohol, tobak, droger

Föräldratips

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol och andra droger
• Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
• Måna om ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
• Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
• Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
• Sätt gränser kring alkohol.
Tänk till om droger!
De ”goda råden” här nedanför är framtagna av aktiva forskare inom alkoholområdet.
Råd till dig som är förälder eller annan vuxen i barnets/ungdomens närhet!
En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt.
Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till cigaretter, alkohol och narkotika.
Tänk på att det kan vara skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej.
Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.
Var TYDLIG med att Du INTE tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol, narkotika).
Tänk på att forskning visar att barn som har föräldrar med en tillåtande attityd till alkohol, ofta dricker mer än de barn som har föräldrar med restriktiv hållning.
Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar mm.
Var vaken när ditt barn kommer hem så du ser vilket skick han/hon är och berätta att du kommer att vara det.
Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.
Håll kontakt med andra föräldrar – du är inte ensam!
Det spelar roll vad du gör och säger!

Tecken på missbruk

Tecken på missbruk:
Byte av kamrater
Stort behov av pengar
Stor frånvaro/skolk
Konstiga telefonsamtal/SMS – höga telefonräkningar
Humörsvängningar
Rastlöshet
Dåligt närminne
Koncentrationssvårigheter
Trötthet, apati, håglöshet eller överaktivitet
Förändrad dygnsrytm
Misstänksamhet, förföljelsetankar
Missköter hygien, dålig tandhygien
Onormalt godissug
Depression, nedstämdhet
Doft av alkohol, sniffningsmedel, tobaksrök eller haschrök (sötaktig doft)
Tomma cigarettpaket, tändstickor och tändare, foliepapper, pipor med mera
Tomburkar, tomflaskor
Plastpåsar/liknande som luktar lösningsmedel
lika former av gasbehållare (tändare, GLADE-spray mm) ofta med hål i.
Sötaktig rökdoft från kläder, i lokaler
OBS! Vissa punkter ovan känns också igen vid pubertetsutvecklingen men förstärks ytterligare vid missbruk!

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol och andra droger
• Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
• Måna om ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
• Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
• Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
• Sätt gränser kring alkohol.
Tänk till om droger!
De ”goda råden” här nedanför är framtagna av aktiva forskare inom alkoholområdet.
Råd till dig som är förälder eller annan vuxen i barnets/ungdomens närhet!
En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt.
Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till cigaretter, alkohol och narkotika.
Tänk på att det kan vara skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej.
Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.
Var TYDLIG med att Du INTE tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol, narkotika).
Tänk på att forskning visar att barn som har föräldrar med en tillåtande attityd till alkohol, ofta dricker mer än de barn som har föräldrar med restriktiv hållning.
Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar mm.
Var vaken när ditt barn kommer hem så du ser vilket skick han/hon är och berätta att du kommer att vara det.
Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.
Håll kontakt med andra föräldrar – du är inte ensam!
Det spelar roll vad du gör och säger!


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 7 februari 2020

Kontakt