Alkohol- och drogförebyggande arbete

Äldre kompisar vanligaste källan till alkohol för unga
Varannan 16-årig skulle vända sig till en äldre kompis för att skaffa alkohol. Nästan hälften, 46 procent, uppger dock att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner.

Det här visar undersökningen ”Vem kan man lita på” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort bland svenska ungdomar 2018.

Nu vänder vi oss till ungdomar i åldern 20 – 25 år med *kampanjen ”Hejdå alkoholskador”. Syftet med kampanjen är att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga.

 

–          Vi har lyckats få föräldrar att vara restriktiva och inte bjuda eller köpa ut till sina tonåringar. Nu behöver vi ta ett extra tag till de yngre och kommunicerar därför via Youtube under jul och nyår. Vi sprider budskapet genom *en sketch om langarmyter med komikern Lucas Simonsson, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för det drogförebyggande arbetet i Västra Götaland.

 

–          Det är glädjande att vi även i år har en väldigt stor uppslutning i länet kring ett gemensamt arbete mot langning av alkohol till ungdomar. 47 av länets 49 kommuner är med, säger Lennart Rådenmark

* Kampanjen ”Hejdå alkoholskador” bedrivs av Länsstyrelserna tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Kampanjen handlar om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och om vanliga myter kring unga och alkohol. På kampanjsidan finns också Lucas Simonssons sketch.

Arbete mot langning

Mycket alkohol till barn och unga tillhandahålls tyvärr av vuxna. De som blir bjudna på alkohol hemma och som har föräldrar som köper ut löper större risk att drabbas av de skador alkoholbruk kan föra med sig. Alkohol i sig har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och kan ge upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. Det ger även en effekt där bland annat vårt omdöme påverkas, vilket kan leda till att vi gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra och som leder till skamkänslor och psykisk ohälsa. Det vi gör i berusat tillstånd kan i värsta fall orsaka akuta olycksfall eller våld. Alkoholrelaterat våld är ett stort bekymmer i samhället. De som begår brott, stora som små, är ofta påverkade av alkohol.

Alla är värda ett gott liv, fortsätt ge våra unga en god och hälsosam start i livet. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor kan tappa kontrollen över sitt drickande.

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol och andra droger

• Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
• Måna om ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
• Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
• Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
• Sätt gränser kring alkohol.

Tänk till om droger!
De ”goda råden” här nedanför är framtagna av aktiva forskare inom alkoholområdet.
Råd till dig som är förälder eller annan vuxen i barnets/ungdomens närhet!

 • En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt.
 • Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till cigaretter, alkohol och narkotika.
 • Tänk på att det kan vara skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej.
 • Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
 • Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.
 • Var TYDLIG med att Du INTE tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol, narkotika).
 • Tänk på att forskning visar att barn som har föräldrar med en tillåtande attityd till alkohol, ofta dricker mer än de barn som har föräldrar med restriktiv hållning.
 • Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar mm.
 • Var vaken när ditt barn kommer hem så du ser vilket skick han/hon är och berätta att du kommer att vara det.
 • Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.
 • Håll kontakt med andra föräldrar – du är inte ensam!
 • Det spelar roll vad du gör och säger!

Tecken på missbruk:

 • Byte av kamrater
 • Stort behov av pengar
 • Stor frånvaro/skolk
 • Konstiga telefonsamtal/SMS – höga telefonräkningar
 • Humörsvängningar
 • Rastlöshet
 • Dåligt närminne
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet, apati, håglöshet eller överaktivitet
 • Förändrad dygnsrytm
 • Misstänksamhet, förföljelsetankar
 • Missköter hygien, dålig tandhygien
 • Onormalt godissug
 • Depression, nedstämdhet
 • Doft av alkohol, sniffningsmedel, tobaksrök eller haschrök (sötaktig doft)
 • Tomma cigarettpaket, tändstickor och tändare, foliepapper, pipor med mera
 • Tomburkar, tomflaskor
 • Plastpåsar/liknande som luktar lösningsmedel
 • lika former av gasbehållare (tändare, GLADE-spray mm) ofta med hål i.
 • Sötaktig rökdoft från kläder, i lokaler

OBS! Vissa punkter ovan känns också igen vid pubertetsutvecklingen men förstärks ytterligare vid missbruk!

Om Du är orolig/misstänker ett eventuellt missbruk hos någon person kan Du kontakta Individ- och familjeomsorgen för stöd och rådgivning.

 

Mer information och material om alkohol, tobak, droger


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 17 december 2018

Kontakt