Alkohol- och drogförebyggande arbete

Arbete mot langning

Mycket alkohol till barn och unga tillhandahålls tyvärr av vuxna. De som blir bjudna på alkohol hemma och som har föräldrar som köper ut löper större risk att drabbas av de skador alkoholbruk kan föra med sig. Alkohol i sig har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och kan ge upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. Det ger även en effekt där bland annat vårt omdöme påverkas, vilket kan leda till att vi gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra och som leder till skamkänslor och psykisk ohälsa. Det vi gör i berusat tillstånd kan i värsta fall orsaka akuta olycksfall eller våld. Alkoholrelaterat våld är ett stort bekymmer i samhället. De som begår brott, stora som små, är ofta påverkade av alkohol.

Alla är värda ett gott liv, fortsätt ge våra unga en god och hälsosam start i livet. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor kan tappa kontrollen över sitt drickande.

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol och andra droger

• Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
• Måna om ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
• Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
• Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
• Sätt gränser kring alkohol.

Tänk till om droger!
De ”goda råden” här nedanför är framtagna av aktiva forskare inom alkoholområdet.
Råd till dig som är förälder eller annan vuxen i barnets/ungdomens närhet!

 • En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt.
 • Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till cigaretter, alkohol och narkotika.
 • Tänk på att det kan vara skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej.
 • Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
 • Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.
 • Var TYDLIG med att Du INTE tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol, narkotika).
 • Tänk på att forskning visar att barn som har föräldrar med en tillåtande attityd till alkohol, ofta dricker mer än de barn som har föräldrar med restriktiv hållning.
 • Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar mm.
 • Var vaken när ditt barn kommer hem så du ser vilket skick han/hon är och berätta att du kommer att vara det.
 • Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.
 • Håll kontakt med andra föräldrar – du är inte ensam!
 • Det spelar roll vad du gör och säger!

Tecken på missbruk:

 • Byte av kamrater
 • Stort behov av pengar
 • Stor frånvaro/skolk
 • Konstiga telefonsamtal/SMS – höga telefonräkningar
 • Humörsvängningar
 • Rastlöshet
 • Dåligt närminne
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet, apati, håglöshet eller överaktivitet
 • Förändrad dygnsrytm
 • Misstänksamhet, förföljelsetankar
 • Missköter hygien, dålig tandhygien
 • Onormalt godissug
 • Depression, nedstämdhet
 • Doft av alkohol, sniffningsmedel, tobaksrök eller haschrök (sötaktig doft)
 • Tomma cigarettpaket, tändstickor och tändare, foliepapper, pipor med mera
 • Tomburkar, tomflaskor
 • Plastpåsar/liknande som luktar lösningsmedel
 • lika former av gasbehållare (tändare, GLADE-spray mm) ofta med hål i.
 • Sötaktig rökdoft från kläder, i lokaler

OBS! Vissa punkter ovan känns också igen vid pubertetsutvecklingen men förstärks ytterligare vid missbruk!

Om Du är orolig/misstänker ett eventuellt missbruk hos någon person kan Du kontakta Individ- och familjeomsorgen för stöd och rådgivning.

 

Mer information och material om alkohol, tobak, droger


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 31 oktober 2018

Kontakt