Alkohol- och drogförebyggande arbete

Arbete mot langning

Alkohol till barn och unga tillhandahålls tyvärr av oss vuxna. De som blir bjudna på alkohol hemma och som har föräldrar som köper ut löper större risk att drabbas av de skador alkoholbruk kan föra med sig. Alkohol i sig har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och kan ge upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. Det ger även en effekt där bland annat vårt omdöme påverkas, vilket kan leda till att vi gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra och som leder till skamkänslor och psykisk ohälsa. Det vi gör i berusat tillstånd kan i värsta fall orsaka akuta olycksfall eller våld. Alkoholrelaterat våld är ett stort bekymmer i samhället. De som begår brott, stora som små, är ofta påverkade av alkohol. Alla är värda ett gott liv, fortsätt ge våra unga en god och hälsosam start i livet. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor kan tappa kontrollen över sitt drickande.

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol
• Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
• Måna om ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
• Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
• Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
• Sätt gränser kring alkohol.

 

Mer information och material om alkohol, tobak, droger


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 6 april 2018

Kontakt