Bidrag att söka för folkhälsoarbete

Folkhälsobidrag

happy students celebrate, friends group together at school, young people raise hands, stack and get in circle formation together

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar har möjlighet att söka detta bidrag.

Folkhälsomedlet ska innebära start av projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform där det finns en tydlig starttid, en halvtidsuppföljning och en sluttid.

Projektgruppen ska arbeta aktivt med att få in arbetssättet i den ordinarie verksamheten för att skapa en hållbar utveckling och att hälsan främjas på lång sikt.

Projektet ska följa de folkhälsomål Tranemo kommun satt upp för tiden 2017-2020 och ska gärna riktas till grupper som annars är svåra att nå. Under denna period kommer äldres hälsa att prioriteras.

Läs mer i Bidragsmall folkhälsa 2017-2020

Bidragsansökan skickas till:
karin.eliasson@tranemo.se

Eller via post till:
Tranemo kommun
Karin Eliasson
Storgatan 26
514 80 Tranemo


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 6 april 2018

Kontakt