Årsredovisningar

Årsredovisningen summerar året. Där sker uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

I årsredovisningen redovisas hur mycket verksamheten kostade, hur den finansierades och hur den ekonomiska ställningen såg ut vid räkenskapsårets slut.

 


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 18 april 2017