Årsredovisningar

Årsredovisningen summerar året. Där sker uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

I årsredovisningen redovisas hur mycket verksamheten kostade, hur den finansierades och hur den ekonomiska ställningen såg ut vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning 2018


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 20 maj 2019