Mål och budget

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag. Visionen visar riktningen för kommunens utveckling och är ett strategiskt, långsiktigt dokument som talar om kommunens färdriktning. I visionen målas det upp en framtidsbild av det samhälle som kommunen önskar uppnå.

Kommunens slogan, Lev livet på den gröna sidanSlogan

Strategisk plan

Med utgångspunkt från visionen för kommunen (med hänsyn till lagar, förordningar, nationella mål etc.) utarbetas, i början av varje mandatperiod, eventuella övergripande mål och en strategisk plan för mandatperioden.

Strategisk plan beskriver ett antal högt prioriterade områden av betydelse för kommunens utveckling i ett flerårigt perspektiv. Den är en konkretisering av visionen och ska ge ledning till verksamheten, peka ut handlingsriktningar, prioriterade områden och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar som ska ligga till grund för planering och uppföljning.

Tranemo kommuns vision

”Lev livet på den gröna sidan”

Tranemo kommun är vårt naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en naturskön kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende som passar alla – oavsett om man vill bo i en större ort eller på landsbygden och ibland sjönära.
Vi bor i ett samhälle som jobbar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och känner oss friska och trygga. Hos oss är mångkulturen en tillgång eftersom vårt samhälle är öppet och generöst.

Tranemo kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Kulturupplevelser är en viktig del av livet och fritiden är rik och varierad. Med stolthet lyfter vi fram våra kulturskatter och turistmål. Kommunen, föreningarna och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och goda idéer tas tillvara – på det området är Tranemo kommun bland de bästa i Sverige.

Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. Det är enkelt och stimulerande att driva företag i Tranemo kommun där entreprenörsandan medverkar till att skapa ett varierat näringsliv.

I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Vi verkar för en stark känsla av samhörighet. Vi skapar mötesplatser som möjliggör inflytande och delaktighet i hela kommunen. Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 15 februari 2017