Budget- och verksamhetsuppföljning

Tranemo kommun gör regelbundna uppföljningar av den ekonomiska utvecklingen. Två gånger per år, i slutet av april och i slutet av augusti, görs en budget- och verksamhetsuppföljning. Vid årsskiftet görs en årsredovisning.