Resultat och uppföljning

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag.

DiagramKvalitet och utveckling

För att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service lyssnar vi på invånarnas synpunkter, bjuder in till dialogmöten i olika frågor, gör egna utvärderingar av våra verksamheter och ingår också i olika jämförelser som görs för alla landets kommuner.

Dialogen med kommuninvånarna är viktigt för att verksamheten ska få ett gott resultat och ge en hög livskvalitet för alla boende i Tranemo.

Du vet väl att du kan vara med och påverka?


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 19 februari 2019