Fastighetsnära insamling av avfall i flerbostadshus

Insamling av förpackningar blir kommunalt ansvar den 1/1 2024, i samband med det erbjuds flerbostadshus att teckna abonnemang för att få  förpackningsavfallet hämtat fastighetsnära.

Fem snabba om FNI för flerbostadshus

1. FNI-abonnemang med enkelkärl
Vi vänder oss både till flerbostadshus som har befintlig insamling och till dem som vill starta igång ny insamling. Förpackningsavfallet kommer att hämtas i en-kärlslösningar, dvs 1 kärl/materialslag.

2. Måste man ha FNI?
– Från 2024 är FNI ett erbjudande = valfritt
– Senast 2027 ska alla hushåll ha FNI = tvingande lagkrav

3. Krav på utrymme
Fastighetsägare behöver avsätta plats (inne eller ute) för förpackningsinsamlingen, helst på samma plats som mat- och restavfall eller i nära anslutning till dessa kärl. Har du inte plats för FNI idag? Då har du 2,5 år på dig att lösa det!

4. Blir det en extra utgift?
Knappast… förutom att FNI ökar återvinningen och är bra för miljön så innebär bättre sortering att restavfallet (som kostar mycket) minskar! Abonnemanget för förpackningar är ”nästan gratis” tack vare att kommunen får en schablonmässig ersättning för insamlingen från förpackningsproducenterna. Se taxa i fliken nedan.

5. Har du fler frågor om hur och varför?
Kontakta Kristina Nilsson så berättar jag mer och diskuterar utrymmen och dimensionering!

Tidsplan FNI i flerfamiljshus

2024:  Kommunen erbjuder FNI i en-fackskärl till flerbostadshus.

2024-2026:  Möjlighet teckna nya FNI-abonnemang för en-fackskärl, vid några tillfällen.
Planerade uppstarttillfällen 2024: 1/1, 1/5, 15/9 – abonnemang ska tecknas 1 månad före abonnemangsstart

Våren 2026: Flerbostadshus med färre lägenheter kommer att anslutas till FNI med 4-fackskärl

Höst 2026:   Alla flerbostadshus ska ha FNI-abonnemang

Vad är fastighetsnära insamling, FNI?

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, s k ”fastighetsnära insamling”, FNI. Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.
Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet.

FNI för flerbostadshus 
Förpackningsavfall kommer att hämtas i en-kärlslösningar. Dvs 1 kärl/materialslag. Vi bedömer att flerbostadshus med 4-5 lgh eller mer kan ha denna typen av insamlingskärl.
FNI  för flerbostadshus med mindre antal lägenheter är del 2 i införandet och innebär att förpackningsavfall kommer att samlas på samma sätt som för villor/småhus, i ett så kallat 4-fackssystem. Införandet sker under 2026, mer information kommer.

 

Vilket avfall ingår i fastighetsnära insamling?

Förpackningar av papper/kartong, plast, metall  samt färgat och ofärgat glas ska kunna slängas fastighetsnära, dessutom finns ju mat- och restavfall sedan tidigare.

Tidningar ska också sorteras ut. I Tranemo kan man antingen ämna dem på en ÅVS eller beställa ett abonnemang för hämtning av tidningar vid fastigheten.

 

 

Samlokaliserad verksamhet

Hyr du ut lokaler i din fastighet till andra än hushåll?  Då ska du upplysa dem om att de kan anmäla sig som samlokaliserad verksamhet.

Samlokaliserad verksamhet
En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl som hushållen i ett flerbostadshus. Det kan till exempel vara ett kontor, en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushållen i ett flerbostadshus.
Om verksamheten däremot har egna sopkärl (även om de finns i samma miljörum som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Anmälan
Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla om de vill lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en privat entreprenör.
Anmälan av samlokaliserad verksamhet måste göras av verksamheten – använd denna blankett
Anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

Alla är skyldiga att sortera sitt avfall för ökad återvinning
Observera att alla, både hushåll och verksamheter, är skyldiga att sortera sitt avfall och separera förpackningar från mat och restavfall. För verksamheten är valet om man vill/kan vara samlokaliserad eller om man vill ha egna kärl.
Innan du gör ett val om att vara samlokaliserad eller om du önskar egna kärl behöver du ha en dialog med din fastighetsägare som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet.

Abonnemang och taxa FNI en-fackskärl

Två olika typer av abonnemang för FNI med enkelkärl i flerbostadshus:

  1. Grön FNI – man uppfyller alla ställda krav och får därmed ett vår billigaste taxa.
  2. Gul FNI – man saknar en eller flera förutsättningar för att kunna ha Grön FNI. Taxan är något högre, det ska finnas en ambitionen att nå Grön FNI på sikt.

FNI-taxa flerbostadshus

FraktionStandardtömningKärlstorlekGrön FNIGul FNI
PappersförpackningarVar 14:e dag,
26 ggr/år
370 liter200:-/år600:-/år
""660 liter225:-/år675:-/år
PlastförpackningarVar 14:e dag,
26 ggr/år
370 liter200:-/år600:-/år
""660 liter225/år675:-/år
MetallförpackningarVar 4:e vecka,
13 ggr/år
190 liter150:-/år450:-/år
""370 liter200:-/år600:-/år
Ofärgat glasVar 4:e vecka,
13 ggr/år
190liter150:-/år450:-/år
Färgat glasVar 4:e vecka,
13 ggr/år
190 liter150:-/år450:-/år

Tätare eller glesare tömning är möjligt, kontakta avfallsenheten för mer information

 

 

 

Skyltar, märkning och informationsmaterial

Här kan du ladda ner och beställa skyltar och informationsmaterial

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att avfallshanteringen fungerar i fastigheten. 

INFORMATION och TYDLIG UPPMÄRKNING är framgångsfaktorer när det gäller att få hyresgästerna att sortera sitt avfall rätt.

Här finns skyltar för egen utskrift:

pappersförpackningar
plastförpackningar
metallförpackningar
färgat glas
ofärgat glas
matavfall
restavfall
tidningar

Om du vill ha hjälp med utskrift och inplastning av skyltar kan avfallsenheten hjälpa dig med det, kostnad 50:-/bild

Informationsbroschyr om hur man sorterar hittar du här. Beställ tryckta exemplar, för att dela ut till dina hyresgäster.  – GRATIS!

För beställning av broschyrer och/eller skyltar kontakta avfallsenheten via telefon 0325- 57 61 52  eller mail

Tips till fastighetsägare

En fungerande sortering och hantering av sopor i flerbostadshus är ofta en utmaning.

Att skapa förutsättningar för att ”göra rätt” är en bra start:

  1. Soporna uppstår i lägenheten, se till att det finns förutsättningar där:
    Bra utrymme under diskbänken eller ”sorteringskassar”, matavfallskorg och matavfallspåsar.
  2. Avfallsutrymmet: Tillräckligt med kärl, tydligt märkning på kärl och exempel på vad som ska slängas var.
  3.  Återkoppling: Alla mår bra av beröm! Återkoppla när det är bra, ge tips på åtgärder för att förändra/bli bättre.

Avfallsenheten har tagit fram material för information och kommunikation till hyresgästerna, läs mer under skyltar, märkning och informationsmaterial.

 


Publicerad den 15 september 2023, senast ändrad den 14 mars 2024