Avgifter för stöd och service

Under ”Bilagor” till höger hittar du aktuella riktlinjer och uppgift om taxor och avgifter.

Miniräknare och penna

Vill du att en faktura skickas till en annan adress än din egen behöver meddela adressändring till avgiftshandläggaren. Blanketten hittar du till höger under ”Bilagor” eller under den kommungemensamma sidan för blanketter.


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 5 november 2019