Avgifter för stöd och service

Du får betala en avgift för de insatser du beviljas av kommunen. Här kan du läsa mer om det.

Under ”Bilagor” till höger hittar du aktuella riktlinjer och uppgift om taxor och avgifter.

Vill du att en faktura skickas till en annan adress än din egen behöver du meddela oss din adressändring, du göra det genom att fylla i den här blanketten.


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 26 augusti 2021