Medborgardialog

I trygghetsfrämjande och brottsfrågor

people hand drawn and people Sketch by pen

Under 2022 hade trygghetssamordnare tillsammans med kommunpoliserna bjudit in sig till föreningarnas gemensamma träffar med kommunen. Under träffarna lyftes det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen, kommunens lägesbild samt dialoger.

Att ha dialog med medborgare är viktiga pusselbitar för vårt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Ett sätt att ta tillvara medborgarnas delaktighet, intresse och engagemang för viktiga samhällsfrågor.


Publicerad den 5 januari 2023, senast ändrad den 5 januari 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt