Seniorkort

Seniorkort i Tranemo kommun

Tranemo kommun erbjuder dig som fyllt 65 år och är folkbokförd i kommunen möjligheten att resa med Västtrafik seniorkort, från och med 1 april 2016. Kortet är kostnadsfritt. Seniorladdningen på kortet gäller dygnet runt inom Tranemo kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Närtrafik. Du kan använda den som delbetalning vid resa över kommunens zongräns. Seniorladdningen gäller inte vid resor med färdtjänst. Seniorladdningen på kortet är personlig och vid en eventuell biljettkontroll ska du kunna legitimera dig.

Giltighet
Seniorladdningen gäller dygnet runt inom Tranemo kommunzon på alla Västtrafiks linjer, samt vid resor med Närtrafik. Den gäller inte vid resor med färdtjänst.

Visa kortet för kortläsaren ombord vid varje resa. Om du reser med fordon som saknar Västtrafiks kortläsare (SJ samt fordon som du måste förbeställa) behöver du ha med dig en kortinspektion, ett kvitto som visar att din seniorladdning är giltig. Det kan du få på Västtrafiks försäljningsställen och ombord på de flesta av Västtrafiks fordon.

Så här beställer du ditt Västtrafik seniorkort
Du kan beställa på två sätt. Antingen loggar du in på vasttrafik.se/bestallseniorkort med koden som står på talongen som skickats hem till personer över 65 år i Tranemo kommun, eller så fyller du i talongen och postar den. För att du ska få ditt kort till 1 april så behöver vi din beställning senast 10 mars. När du beställer ett Västtrafik seniorkort godkänner du att bli registrerad i Västtrafiks kundregister (vilket är ett krav för att kunna ta del av erbjudandet). Seniorladdningen är personlig och ditt namn trycks på baksidan av kortet. Skulle du förlora ditt seniorkort kan du som registrerad kund beställa ett nytt utan kostnad. 

Resa utanför kommunzonen?
Ett enkelt sätt att resa utanför kommunens zongräns är att ladda pengar (kontoladdning) på ditt seniorkort på något av Västtrafiks försäljningsställen. Då kan du göra en tilläggsresa och betalar bara för den del av resan som går utanför kommunzonen. Gör så här: 

1. Tryck på knappen ”T” (tilläggsresa) på fordonets kortläsare.
2. Visa ditt kort mot kortläsaren. Ett pip hörs.
3. När du går av visar du kortet mot kortläsaren igen, så känner den av hur långt du rest utanför kommunzonen. Upprepa 1-3 om du byter fordon under resan.

Har du ett Västtrafikkort sedan tidigare?
I så fall kan du låta någon annan resa med det. Om du har en kontoladdning finns även alternativet att föra över den till ditt seniorkort i en Västtrafikbutik. Använder du tjänsten Autoladda behöver du avsluta den för att kunna flytta kontoladdningen (mer information finns på vasttrafik.se/autoladdafragor, eller kontakta Västtrafiks kundservice).

Västtrafik Mina sidor
På vasttrafik.se/minasidor kan du spärra ditt kort vid en eventuell förlust och få ett nytt hemskickat utan kostnad (Saknar du dator eller behöver hjälp? Kontakta Västtrafiks kundservice). Du loggar in på Mina sidor med användarnamnet nedan. För att skydda dina uppgifter skickas ditt tillfälliga lösenord i ett separat brev.

Användarnamn: ditt personnummer (ååååmmddxxxx)

Har du redan en inloggning till Mina sidor så använder du den.

Har du frågor om seniorkort?

Besök vasttrafik.se/omseniorkort eller kontakta Västtrafiks kundservice på telefon 0771-4143 00.

Behandling av personuppgifter
Dina uppgifter i din ansökan om seniorkort sparas av Västtrafik. Detsamma 

gäller dina köp- och resetransaktioner vid användning av seniorkortet. All behandling sker i överensstämmelse med Personuppgiftslagen och övrig tillämplig lagstiftning. Västtrafik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, skicka erbjudanden och information om service och trafik-information. För att uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register inom Västtrafik samt mot folkbokföringsregister såsom SPAR. Uppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som Västtrafik anlitar för utförande av t ex kundundersökningar samt för marknadsföringsändamål. Om du inte vill ha utskick eller delta i kundundersökningar meddelar du detta till Västtrafik på telefon 0771-41 43 00 eller via Västtrafiks hemsida på vasttrafik.se/minasidor.

Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Västtrafik samt när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter. När du ansöker om ett Västtrafik seniorkort godkänner du behandlingen av dina uppgifter enligt ovan. För mer information om vår behandling av personuppgifter, se vasttrafik.se


Publicerad den 3 mars 2016, senast ändrad den 2 oktober 2017

Kontakt