Schakttillstånd

Det krävs tillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar.

Den som önskar schakta ska både ansöka om tillstånd och om tillstånd ges även lämna in en slutrapportering efter utfört arbete.

Ansökan görs genom att skicka ett mail till anders.karlsson@tranemo.se

Uppgifter som ska finnas med i ansökan är:

  • sökande företag
  • kontaktperson
  • platsen där arbete ska utföras

Under semestern är handläggningstiden längre än normalt. Vi håller på att ta fram en ny e-tjänst för schakttillstånd.

Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo kommun finns här.

När ni har slutfört arbetet ska detta rapporteras till Tranemo kommun

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 30 juni 2020