Schakttillstånd

Sedan länge har det krävts schakttillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar. Villkoren för schakttillstånd har ändrats vilket innebär att schaktning utan giltigt tillstånd utlöser en sanktionsavgift på 20% av det av SCB fastställda prisbasbeloppet.

  • Ansökan för gräv- och schakttillstånd hittar du här, klicka på länken. 
  • Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo kommun finns här (PDF).

När ni har slutfört arbetet skall denna blankett fyllas i:


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 9 januari 2018

Kontakt