Energiläget – så hjälps vi åt att spara el

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Tranemo kommun jobbar med förebyggande och löpande åtgärder för att spara el.

Det här gör kommunen

Det dagliga arbetet ger den största besparingen, det viktigaste delen i ett effektivt energiarbete är utbildad personal.

 • I planerat underhåll så prioriteras det som innebär en energibesparing
 • Energiinvesteringar samkörs ofta med större projekt
 • Inköp av teknik energivärderas i LCC analyser
 • Nattrondering av fastigheter tillsammans med verksamheten för att hitta ”eltjuvar”
 • Undersökningar av fastigheters baslaster
 • Energiarbetet genomgår omfattande ”digitalisering” med det krävs investeringar
 • För att få ett effektivt energiarbete behöver alla medarbetare vara engagerade

Varför ska vi använda mindre el?

 1. Minskade kostnader
  Genom att använda mindre el kan du spara pengar. Dessutom ger en lägre efterfrågan generellt ett lägre elpris.
 2. Minska risken för elbrist
  När vi använder mindre el eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för manuell frånkoppling som innebär att elen stängs av i ett större område för att belastningen på det svenska elsystemet är för hög.
 3. Vi hjälper varandra
  Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige och i våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Tips - Det här kan du göra

Vi behöver alla bidra till att minska elanvändning och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla men effektiva.

 • Använd el vid rätt tid på dygnet
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.
 • Sänk värmen inomhus
  Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
 • Använd mindre varmvatten
  Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.
 • Stäng av apparater och släck lamporna
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Behåll värmen i ditt hus
  En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.
 • Tänk efter vad du använder el till
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Publicerad den 9 januari 2023, senast ändrad den 10 januari 2023