Bygglov och anmälan

Samverkansnämnd Bygg- och miljö

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är då Gislaveds kommun. Därför länkar vi  över till Gislaveds kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Gislaved. 

Alla blanketter som du behöver  för att ansöka finns på Gislaveds kommuns hemsida. Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika ansökningshandlingar.

Personal från bygg- och miljöenheten i Gislaveds kommun kommer finnas på plats i Tranemo varje dag. Exakt vilka tider är ännu inte bestämt. Mer information kommer.

 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

För att kunna få ett bygglov beviljat behöver du lämna en nybyggnadskarta där det tänkta husets läge är inritat.