Bygglov och anmälan

Samverkansnämnd miljö och bygg

Tranemo kommun har en samverkansnämnd miljö och bygg ihop med Ulricehamns kommun. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Ulricehamns kommun.  Därför länkar vi över till Ulricehamns kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Ulricehamn.

Alla blanketter som du behöver för att ansöka finns på Ulricehamns kommuns hemsida. Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika ansökningshandlingar.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

För att kunna få ett bygglov beviljat behöver du lämna en nybyggnadskarta där det tänkta husets läge är inritat. För bygglov/bygganmälan loggar du enklast in på e-tjänsten Mittbygge.se och gör en digital ansökan/anmälan.

E-tjänster relaterade till Bygga, bo och bygglov