Felanmälan

Allmänna ledningar för vatten, avlopp, gator, vägar, belysning och fjärrvärme:

mobiltelefon

Kontakta Samhällssektionen

Kontorstid växel tel 0325-57 60 00,
Övrig tid tel 070-651 57 11

Eldistribution störningsanmälan:

Vattenfall Eldistribution AB
Hela dygnet tel 020-82 58 58

E.ON elnät Västbo (Mossebo)

Hela dygnet tel 020-88 00 22

Östra Kinds Elkraft ek för

Kontorstid växel tel 0321-53 02 00
Övrig tid tel 0321-53 02 10

 

Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 17 augusti 2021

E-tjänster och blanketter