Överförmyndarnämnd

Händer i ett möte.

Ordförande

Tony Hansen (S), Uddebo
076-643 07 80

Ledamöter

Lennart Haglund (C), Nittorp
070-542 77 70

Anders Brolin (S), Dalstorp
070-827 73 61

 


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 2 maj 2018